1.

ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط فیزیوگرافیک بر روی روند تغییرات کاربری اراضی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 183-200
زهرا روستا؛ سید مسعود منوری؛ مهدی درویشی؛ فاطمه فلاحتی؛ مریم مروتی

2.

بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و دیدگاه شهروندان نسبت به توسعه شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

دوره 5، شماره 20، اردیبهشت 1393، صفحه 67-88
منصور حقیقتیان؛ هابیل حیدرخانی

3.

بررسی نقش مدیریت شورایی در دگرگونی ساختار شهر نمونه موردی (شهر دهدشت)

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 123-144
کرامت اله زیاری؛ سید نعمت اله رشیدی فرد؛ صادق بشارتی فر

4.

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تأثیر آن بر توسعه شهری

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 129-142
اسماعیل نصیری

5.

تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم (مطالعه موردی: شهر استهبان)

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 201-214
خدارحم بزی؛ ابوالفضل عبدالهی‌پور‌حقیقی

6.

ژئوسیستم تهران و اهمیت آن در ماهیت توسعه ی شهری

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 113-130
محمد حسین رامشت؛ محمد شریفی

7.

کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) درارزیابی توان سرزمین به منظورتوسعه شهری در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 129-148
سید محسن حسینی؛ ندا اورک؛ بامشاد شناور

8.

مدل‌سازی توسعه شهری با استفاده از رویکردهای پیش‌پردازش آماری و مدل پرسپترون چند لایه (نمونه موردی: کلان شهر تهران)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 97-118
پیمان حیدریان؛ کاظم رنگزن؛ سعید ملکی؛ ایوب تقی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب