1.

ارزیابی دمای سطح زمین در ارتباط با روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 151-170
الهه اکبری؛ مجید ابراهیمی؛ بختیار فیضی زاده؛ حمید نژاد سلیمانی

2.

ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط فیزیوگرافیک بر روی روند تغییرات کاربری اراضی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 183-200
زهرا روستا؛ سید مسعود منوری؛ مهدی درویشی؛ فاطمه فلاحتی؛ مریم مروتی

3.

ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA_Markov

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 67-84
زینب کریم زاده مطلق؛ علی لطفی؛ سعید پور منافی؛ سید سعیدرضا احمدی زاده

4.

بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 39-58
صابر صدیقی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی

5.

پیش‌بینی توسعة فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 67-84
احمد اسدی؛ ابراهیم اکبری؛ نجمه شفیعی

6.

تحلیل سناریو تغییرات کاربری اراضی مقاصد گردشگری (نمونه موردی: بخش مرکزی نوشهر)

دوره 5، شماره 20، اردیبهشت 1393، صفحه 105-126
مصطفی قدمی؛ مریم شعبانی

7.

مدل سازی الگوی فضایی کاربری اراضی شهر سرعین در افق 1400 با استفاده

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 93-116
اباذر اسمعلی عوری؛ فریدون بابائی اقدم؛ وکیل حیدری ساربان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب