1.

ارزیابی میزان رضایت روستائیان از عملکرد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی طرح‌های هادی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان نیمروز)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 57-74
حمید حیدری مکرر؛ حسنعلی جهانتیغ؛ مهدی معصومی جشنی

2.

آسیب‌شناسی ساختاری طرح هادی به‌منزلة فراگیرترین طرح توسعة روستایی در ایران نمونه: استان کرمانشاه

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-88
امیرعلی ذوالفقاری؛ سیداسکندر صیدایی

3.

بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر زیست‌پذیری جوامع محلی (مطالعه موردی: دهستان‌های گیلوان و چورزق در استان زنجان)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 77-96
حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ سمیه صانعی

4.

بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت طرح‌های هادی روستایی در استان خراسان جنوبی

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 213-230
رستم صابری فر

5.

بررسی میزان رضایت جوامع روستایی از مکان یابی کاربری‌ها در طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف)

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 165-180
مهدی جوانشیری؛ فرهاد عزیزپور؛ علی اکبر عنابستانی

6.

نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 81-102
صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب