1.

برآورد دبی حداکثر با استفاده از اندازه قلوه سنگهای بستر رودخانه در حوضه‏ های زیرابه و قوردانلو

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 47-60
بهاره ضیغمی؛ شهرام بهرامی

2.

بررسی عوامل و شرایط درونی تخریب کتیبه بیستون کرمانشاه با استفاده از دستگاه رادار

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 129-140
امجد ملکی

3.

تاثیر گذاری عوامل هیدرو ژئومورفیک در تغییرات زمانی و مکانی بخش میانی رودخانه اترک

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 1-24
جواد دولتی؛ مجتبی یمانی؛ علیرضا زارعی

4.

تهیه نقشه سیمای طرح با هدف کنترل فرسایش براساس الگوی ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زنوزچای)

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 39-52
لیلا کاشی‌زنوزی؛ حسن احمدی؛ حسین سعادت؛ علی اکبر نظری؛ محمد نامدار

5.

توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای

دوره 29، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 69-88
عزت الله قنواتی؛ سید رضا حسین زاده؛ امیر کرم؛ میترا فرخ زاد

6.

ردیابی آثار یخچال‌های طبیعی (مطالعه موردی: یخچال طبیعی حوضه تیگرانی ماهان)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 59-78
محمدحسین رامشت؛ محمود لاجوردی؛ حسن لشکری؛ طیبه محمودی محمدآبادی

7.

ژئومورفولوژی و عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه هُر رود در استان لرستان

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 15-32
مجتبی یمانی؛ سیامک شرفی

8.

شناسایی منابع ماسه‌های بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسه

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-16
مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر مشهدی؛ مهدی تقی‌زاده؛ سمیه ذهاب ناظوری

9.

فضای ترامتنی در ژئومرفولوژی (نوآوری در حوزه دانش جغرافیا)

دوره 25، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 109-120
فاطمه نعمت الهی

10.

مقایسه کارآیی مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون برای پیش‌بینی بار رسوب جریان مطالعه موردی حوضه آبخیز سمندگان

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 19-34
عبداله سیف؛ عباسعلی ولی؛ محمدحسین رامشت؛ محمدحسین رامشت؛ عباسعلی ولی؛ رضا قضاوی؛ رضا قضاوی

11.

مکان‌یابی بهینه محـل برای دفن بهداشتی پسـماند‌های جـامد شــهری کرمانشاه به روش تجربی بر اساس ویژگی‌های ژئومورفولوژی منطقه

دوره 2، شماره 6، آذر 1389، صفحه 19-34
محمود علایی طالقانی؛ فرشید سنجری؛ آذر جلیلیان

12.

نظریه ژئو دوالیتی (ایده‌ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی)

دوره 25، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 25-36
محسن پورخسروانی

13.

نقش ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در حوضه‌های پاطاق و قلعه شاهین

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-16
شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ کاظم بهرامی؛ رضا حسینی

14.

نقش عوامل ژئومورفولوژی و تغییر سیستم‌های مورفوکلیماتیک در شکل‌گیری و تحول الگوی سکونتگاه‌های انسانی در ایران مرکزی (پیرامون شیرکوه- یزد)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 137-162
محمد شریفی پیچون؛ علی شهریار؛ محمد حسین زارع

15.

نقش مؤلفه های ژئومورفولوژی در تشکیل و تغذیه سفره آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ذهاب

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 171-186
منصور سعیدی کیا؛ محمود علائی طالقانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب