1.

ارائۀ مدل چندپاسخه برای تخصیص اپراتورها و توالی انجام کارها در خط تولید سلولی مبتنی‌بر بهینه‌سازیِ شبیه‌سازی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 199-219
علیرضا شهرکی؛ امید فراست

2.

ارزیابی رشد اسپرال تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌سازی توسعة احتمالی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 109-124
اکبر رحیمی

3.

بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره‌گیری از شبکة عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاد

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 87-106
احمد توکلی؛ محمدعلی فائضی راد

4.

پیش‌بینی توان تولیدی واحدهای بادی با استفاده از یک موتور پیش‌بینی ترکیبی برمبنای آنالیز اطلاعات متقابل و شبکۀ عصبی GMDH

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-14
وحید وحیدی نسب؛ حسین سهرابی‌وفا

5.

پیش‌بینی دماهای حداکثر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شهرستان اردبیل

دوره 25، شماره 98، خرداد 1389، صفحه 57-78
حسین شایقی؛ بهروز سبحانی؛ بهروز سبحانی؛ سید اسعد حسینی؛ برومند صلاحی؛ بهروز سبحانی

6.

رویکرد ترکیبی پیش‌بینی تقاضای کانال همه‌جانبۀ یکپارچه، با استفاده از یادگیری ماشین - خوشه‌بندی سری‌های زمانی با الگوریتم پیچش زمانی پویا و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 121-140
مریم سلطانی؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ مقصود امیری؛ مجتبی حاجیان حیدری

7.

شبیه‌سازی فرایند بارش – رواناب در زیرحوضه‌ی جنوبی رودخانه‌ی قره‌سو با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANNs)

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 119-134
طاهره سرمستی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب