1.

بررسی نقش عدالت فضایی در مدیریت شهری (محدودۀ مطالعه: محلات منطقۀ 6 تهران)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 23-36
نادر تابعی؛ علی موحد؛ سیمین تولایی؛ موسی کمانرودی

2.

تحلیل دسترسی به بوستان‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونة مطالعه: شهر ایلام)

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 105-118
حبیب اله فصیحی؛ علی شماعی؛ فاطمه آذرخش

3.

تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 27-46
اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی

4.

تحلیل فضایی دسترسی به خدمات عمومی شهری با ﺗﺄکید بر مدیریت عوارض شهرداری (نمونه‌پژوهی تبریز)

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 83-98
حسین کریم زاده؛ رقیه ناصری

5.

تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری؛ نمونة موردی: شهر یزد

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 71-88
نجما اسمعیل پور؛ مهدی شکیبامنش

6.

تحلیل نابرابری فضایی در توزیع خدمات اداری‌انتظامی از منظر عدالت فضایی نمونة پژوهش: محله‌های شهر اصفهان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 45-66
محمدحسین سرائی؛ فرزانه دستا

7.

تصویرسازی سنجش پایداری مسکن از دیدگاه عدالت فضایی با ترکیب روش معادلات ساختاری و تحلیل چندمتغیرة فازی نمونة پژوهش: منطقة یک کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 66-85
حسن محمودزاده؛ نیر آقازاده؛ مهدی هریسچیان

8.

سنجش الگوی توزیع فضایی خدمات شهری در منطقه 5 شهر تهران به کمک مدل آنتروپی و ویلیامسون

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 17-28
زیبا پرنون؛ لیلا واحدیان بیکی؛ حسین حاتمی نژاد

9.

سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی کاربری‌های آموزشی شهر اردبیل

دوره 6، شماره 3، آبان 1395، صفحه 17-36
ابراهیم فیروزی مجنده؛ محمد حسن یزدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب