1.

ارزیابی ناپایداری دامنه‌ها بر اساس شواهد وزنی و با استفاده از فناوری GIS ، مثال موردی: دامنه‌های حوضه مرک، کرمانشاه

دوره 24، شماره 95، تیر 1388، صفحه 85-108
محمد احمدی؛ محمدحسین رضایی مقدم

2.

بررسی پتانسیل زمین لغزش با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (AHP و TOPSIS) در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 31-48
عبدالله سیف؛ محمد راهدان مفرد

3.

بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه‌ای به روش آنبالاگان با استفاده از GIS (مطالعه موردی:‌ حوضه آبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد)

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 241-260
محمد علی زنگنه اسدی؛ محمود حبیب اللهیان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی

4.

بررسی وارزیابی روش‌های آماری دومتغیره در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از کارون جنوبی)

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 205-226
مژگان انتظاری؛ مژگان انتظاری؛ زهرا ایزدی

5.

پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با مدل های آماری دومتغیره و منطق فازی

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 49-60
محمد حسین فتحی؛ ابراهیم بهشتی جاوید؛ موسی عابدینی

6.

نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 39-56
مجتبی یمانی؛ سیروس حسن‌پور؛ ابوالفضل مصطفایی؛ مجید شادمان‌رودپشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب