1.

اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 99-118
فاطمه عبدوی؛ حوریه دهقانپوری

2.

بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 109-128
سمیه صالحی؛ علی صنایعی؛ نگار سماک نژاد

3.

بررسی تاثیر موسیقی بر احساس لذت مشتریان خانم در بازایابی عصبی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 137-150
علی بنیادی نائینی؛ حدیث ادیب کیا

4.

بررسی تجربۀ چشایی برندهای متفاوت ماءالشعیر در‌بین ورزشکاران دوندۀ دانشگاه فردوسی مشهد از‌دیدگاه بازاریابی ‏عصبی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 65-84
حوریه دهقان پوری؛ مسعود دارابی؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ مجتبی رجبی

5.

تجزیه‌وتحلیل سیگنال‌های مغزی به کمک آنتروپی پراکندگی سلسله‌مراتبی و جنگل تصادفی در کاربرد بازاریابی عصبی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 41-56
سید عابد حسینی

6.

تحلیل پاسخ مغز به محرک‌های بازاریابی به کمک سیگنال مغزی (EEG) در کاربرد بازاریابی عصبی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 135-150
سید عابد حسینی

7.

تحلیل سیگنال‎های EEG به‌کمک طیف‌های مرتبۀ بالا در کاربرد بازاریابی عصبی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-42
سید عابد حسینی؛ محبوبه هوشمند

8.

تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ بازاریابی عصبی در حوزۀ تبلیغات؛ مطالعه‌ای با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-108
صبا امیری؛ علی داوری

9.

تشخیص ترجیحات مصرف‎کننده از سیگنال‎های EEG به‌کمک تبدیل موجک گسسته، پیچیدگی لمپل زیو و شبکۀ عصبی عمیق

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 185-204
سید عابد حسینی

10.

حضور برون‌دادهای پژوهشی حوزۀ بازاریابی عصبی در رسانه‌های‌ اجتماعی: مطالعۀ آلتمتریک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 27-44
علی بنیادی نائینی؛ زهره مقیسه

11.

نقش محرّک قیمت و حضور مدل در تصمیم خرید مشتریان پوشاک بانوان در خرده‌فروشی‌هایی برخط

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 143-158
مهدی ساکی فرد؛ نادر سیدامیری؛ فرزانه خاوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب