1.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس)

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، اسفند 1394، صفحه 163-174
طیب دهقانی؛ محمود عامری سیاهویی

2.

مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 53-68
مظفر چشمه سهرابی؛ میترا پشوتنی زاده؛ زینب عروجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب