1.

بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران)

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، اسفند 1394، صفحه 133-146
زین العابدین رحمانی؛ زین العابدین رحمانی؛ ملیحه رضایی

2.

توسعۀ بخش بانکی، ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه‌های غیر‌مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-20
کاظم یاوری؛ آمنه شهیدی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب