1.

ارتقاء فعالیت های خیرخواهانه با تاکید بر تجربیات دوران شیوع کرونا

دوره 2، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 101-118
عظیم اله زارعی؛ محمد ابراهیم باقرنژاد حمزه کلائی

2.

آسیب‌شناسی ساختاری طرح هادی به‌منزلة فراگیرترین طرح توسعة روستایی در ایران نمونه: استان کرمانشاه

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-88
امیرعلی ذوالفقاری؛ سیداسکندر صیدایی

3.

استراتژی‌های توسعۀ بازی‌های دیجیتال بومی؛ تلفیق رویکردهای تحلیل مضمون و برنامه ریزی ریاضی

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 45-63
داریوش محمدی زنجیرانی؛ آرش شاهین؛ الهام محسنی

4.

استراتژی‌های محتوای پیام کمپین‌های تبلیغات تجاری: شناسایی، یکپارچه‌‌سازی و ارزیابی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 147-176
زینب زمانی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ شهریار عزیزی

5.

تحلیل مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه‎های توسعۀ جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 117-141
ابوالفضل قاسمی؛ مرتضی علویان؛ صدیقه لطفی؛ مریم رحمانی

6.

تحلیل مضمون تفکرات قالبی نسبت به قومیت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 59-76
مسعود کیانپور؛ لیدا ناصری

7.

رویکردی آمیخته برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مؤلفه‌های شکست‌ناپذیری

دوره 11، شماره 3، آبان 1399، صفحه 73-94
حمید خدری؛ غلامرضا جمالی؛ احمد قربانپور

8.

شناسایی مؤلفه‌های توسعه بیمه الکترونیک در ایران: رویکردی آمیخته

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 95-110
علیرضا خیرآبادی؛ حسین ابراهیمیان

9.

طراحی مدل تجاری‌سازی کالاهای دانش‌بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 23-38
زهره دهدشتی شاهرخ؛ حمید رضا فرج شوشتری پور

10.

طراحی مدل ساختاری تفسیری شناسایی و سطح‌بندی ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-52
محمدمبین شفیعی ناطق؛ محمدامین رشیدی؛ محمد توحیدی

11.

طراحی مدل نگهداشت ژن نخبگی با تأکید بر دانش‌آموختگان آموزش عالی و وزارت بهداشت

دوره 30، شماره 4، دی 1398، صفحه 97-112
رضا زندی؛ یونس وکیل الرعایا؛ محسن فرهادی نژاد

12.

طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای افزایش مشارکت اجتماعی در جهت کنترل پاندمی، با تأکید بر امنیت روانی جامعه؛ رهیافتی آمیخته

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 123-141
احد نوروززاده

13.

کشف ادراک کودکان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی از نیکوکاری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 249-270
امیر قمرانی؛ سیده هاجر میر احمدی

14.

واکاوی فهم انتقادی از گفت‌وگوی بین ادیان در تجربه و ذهنیت ایرانی

دوره 9، شماره 20، دی 1397، صفحه 41-58
باقر طالبی دارابی؛ مجید جعفریانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب