1.

ارائه الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد زمینه ­ای (مطالعه موردی: یک شرکت تولیدی)

دوره 22، شماره 2، تیر 1390، صفحه 121-142
محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی برزکی؛ علی صفری

2.

ارائه یک مدل تلفیقی جهت انتخاب متدولوژی‌های توسعۀ سیستم‌های اطلاعاتی کسب و کار با رویکرد فرهنگ سازمانی (مطالعۀ موردی در صنعت فولاد)

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 111-131
ابراهیم وطن؛ غلامعلی رئیسی اردلی؛ آرش شاهین

3.

ارائۀ مدل تحول فرهنگ تعالی‌محور در صنعت فولاد

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 125-142
محمود زارچی؛ حسن رنگریز؛ حسین عباسیان؛ ایرج سلطانی

4.

ارزیابی جامعه‌شناختی بیگانگی شغلی و تأثیرات آن بر فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی (مورد مطالعه:کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد)

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 1-14
مهناز بزمی؛ منصور حقیقتیان؛ محمد اسماعیل انصاری؛ فریدون وحیدا

5.

بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

دوره 29، شماره 4، دی 1397، صفحه 147-166
محمد حسن تنهایی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف

6.

بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مدرسه

دوره 5، شماره 2، مهر 1389، صفحه 23-40
عفت توانایی شاهرودی؛ بهروز مهرام

7.

تأثیر فرهنگ سازمانی از طریق تکنیک‌های حسابداری مدیریت نوین بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 79-100
حمیدرضا ملک حسینی؛ مهدی عربصالحی؛ داریوش فروغی

8.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با تأکید بر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد)

دوره 24، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 115-130
حبیب اله دعایی،؛ سمیرا پور

9.

تحلیل رابطة بین جامعه‌پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان

دوره 28، شماره 3، مهر 1396، صفحه 153-176
محمد علی نادی؛ زهره مشایخی

10.

رابطه فرهنگ سازمانی و وجدان کاری کارکنان با نقش میانجی ‌ گری جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه ارومیه

دوره 26، شماره 4، دی 1394، صفحه 185-1980
رقیه بهشتی راد؛ محمد رضا اردلان

11.

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی بکار برنده و ایجاد کننده دانش

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 173-190
مهدی نساجی کامرانی؛ سعید عبدالمنافی

12.

فراتحلیل تأثیر فرهنگ سازمانی براستقرار مدیریت دانش در سازمان‌های ایران (1391-1380) تفاوت‌های تحقیقات در روش، ابزار، نمونه‌گیری و تحلیل

دوره 7، شماره 2، مهر 1391، صفحه 77-96
اشرف میرحیدری؛ احمد عابدی؛ رضا هویدا؛ علی سیادت

13.

نیل به تعالی(سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 171-196
مهدی ابزری؛ محمدرضا دلویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب