1.

ارزیابی جایگاه برند محصولات آرایشی از دیدگاه مصرف‌کنندگان‌ با استفاده از تکنیک نقشۀ ادراکی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 151-172
منیژه حقیقی‌نسب؛ راضیه کامیابی

2.

بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی

دوره 3، شماره 3، دی 1392، صفحه 59-74
الهام حسینی چگنی؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ محمد نوع پسند اصل

3.

بررسی تجربۀ چشایی برندهای متفاوت ماءالشعیر در‌بین ورزشکاران دوندۀ دانشگاه فردوسی مشهد از‌دیدگاه بازاریابی ‏عصبی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 65-84
حوریه دهقان پوری؛ مسعود دارابی؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ مجتبی رجبی

4.

تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 41-54
عبدالله خانی؛ خدیجه ابراهیمی

5.

تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 33-52
فریبرز رحیم نیا؛ یوسف رمضانی؛ سحر زرگران

6.

تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 111-124
علی رشیدپور؛ علی صفری؛ سمیه حسین زاده

7.

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی هویت جنسیتی برند با درنظرگرفتن جامعۀ مصرف‌کننده با روش FCM

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 73-88
رضوان منتی؛ حجت وحدتی؛ سید نجم الدین موسوی

8.

شناسایی و تبیین پیشران‌های مؤثر در برندسازی تجاری محصولات صنعتی استان لرستان

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 101-120
امیر غفوریان شاگردی؛ سید نجم الدین موسوی؛ علی شریعت نژاد

9.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 95-120
مهناز رئیسی؛ سعید شریفی؛ محمد تقی طغرایی

10.

طراحی مدل خونسردی برند با روش داده‌بنیاد؛ مطالعة موردی برندهای تندمصرف کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-104
سید نجم الدین موسوی؛ ًصابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد

11.

ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 23-40
فریبرز رحیم نیا؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب