1.

اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی، بر عزت نفس و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق

دوره 4، شماره 3، آبان 1397، صفحه 71-86
احمد امانی؛ سرور احمدی؛ امید حمیدی

2.

ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج )

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 109-134
وحیدرضا میرابی؛ وحیدرضا میرابی؛ وحیدرضا میرابی؛ ابوالقاسم غلامرضا تهرانی

3.

بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20
حسین بهمنی؛ سهیل نجات؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی

4.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (مورد مطالعه : دانش‌آموزان 18- 16 ساله شهر اهواز)

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 1-22
کریم رضادوست؛ عبدالحسین نبوی؛ نجمه صالحی

5.

بررسی رابطة ذهن‌آگاهی با بهزیستی روانشناختی: نقش تنظیم التزام راهبردی و عزت نفس

دوره 3، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-18
سیروس عالیپور؛ سیمین زغیبی قناد

6.

بررسی رابطه بین میزان تماشای فیلم‌های تلویزیونی توسط والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 97-118
حلیمه عنایت؛ بهزاد حکیمی نیا؛ محمود یعقوبی دوست

7.

بررسی رابطه بین همنوایی گروهی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های کم دامنه شخصیتی آنان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 73-90
احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ محسن لعلی؛ مریم اسماعیلی

8.

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های خالکوبی مطالعه‌ مردان شهرکرمانشاه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 73-90
علی مرادی

9.

بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 189-210
سعید کارگر؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی

10.

بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 19-42
محمد تقی ایمان؛ وجیهه جلائیان بخشنده

11.

تاثیرآموزش گروهی خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر عزت نفس نوجوانان پسر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 93-106
الهام فتحی؛ غلامرضا منشئی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ مسلم اصلی آزاد؛ طاهره فرهادی

12.

تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 67-84
نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا

13.

تأثیر دارایی‌های تحولی بر خرد با میانجی‌گری عزت‌نفس در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-16
یاسر عزیزی سعید؛ رسول کردنوقابی؛ نصراله عرفانی

14.

تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد

دوره 27، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-26
مریم رحمانی؛ وحید قاسمی؛ علی هاشمیان فر

15.

تبیینی بر همبستگی بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایه اجتماعی کاربران فیسبوک

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 119-138
مهین شیخ انصاری؛ مهین شیخ انصاری؛ حمید عبداللهیان

16.

تحلیل مفهوم توکل از نگاه صدرالمتألهین و نسبت آن با مفهوم روان‌شناختی اعتمادبه‌نفس

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 99-116
محمد جواد پاشایی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی

17.

عزت نفس به مثابه میانجی رابطۀ سرمایه اجتماعی و سلامت روانی مورد مطالعه زنان و مردان متأهل شهر یاسوج

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 141-158
آرمان حیدری

18.

عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با مسؤولیت‏پذیری جوانان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه

دوره 27، شماره 3، آبان 1395، صفحه 135-146
محسن صفاریان؛ علی مرادی

19.

عوامل روان‌شناختی و اجتماعی مؤثر بر دروغگویی در زندگی روزمره در بین شهروندان 18 تا 65 سال شهر یاسوج

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 123-146
مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ شهاب الدین مومنی زاده

20.

مطالعه نقش مداخله‌گرایانه اضطراب فیزیک اجتماعی در تأثیرگذاری سازه‌های عزّت نفس و عزّت بدنی بر میل به عضلانی بودن (مورد مطالعه: مردان بالاتر از 15 سال شهر تبریز)

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-16
رعنا پورمحمد؛ محمد عباس زاده

21.

نقش خودکارآمدی، خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) و عزت‏نفس در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم رشته علوم تجربی در دبیرستان‏های شهرکرد

دوره 9، شماره 2، مهر 1393، صفحه 89-102
محمدحسین حیدری؛ شهریار امینی ناغانی؛ علی شیروانی شیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب