1.

اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-14
مرتضی ملکی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ وحید شرفی

2.

بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس)

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 101-126
حسن حاتمی نسب؛ فرهنگ محمدی؛ رضا طالعی فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ فرهنگ محمدی

3.

چهارچوب ارزیابی عملکرد بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در شرکت‌های کوچک و متوسط؛ رویکردی ترکیبی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-28
مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ فاطمه جاویدی

4.

شناسایی و برتری‌یابی کار‌‌کردهای رسانه‌‌های اجتماعی در شرکت‌‌های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 41-56
مریم اخوان خرازیان؛ سید هادی شریفی الحسینی

5.

کاربرد سیاست‌های مدیریت منابع انسانی برای مدیران بازاریابی: تأکید بر راهبردهای بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 146-129
مائده دهقان؛ حیدر احمدی؛ ابراهیم رجب پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب