1.

اثر شوری بر محتوای رنگدانه‌ای و رشد دو رقم گیاه کلزا (Brassica napus)

دوره 3، شماره 9، آذر 1390، صفحه 13-26
نادر چاپارزاده؛ لیلا زرندی میاندوآب

2.

اثر کمبود بور بر رشد رویشی، گل‌دهی و عملکرد دانه در گیاه کلزا

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 23-44
زهرا بهمنی؛ رقیه حاجی بلند؛ زهرا هاشمی؛ فرخنده رضانژاد

3.

استفاده از الگوهای پروتئینی در بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام منتخب کلزا

دوره 5، شماره 16، آبان 1392، صفحه 75-84
رؤیا رضوی‌زاده؛ فاطمه رستمی

4.

افزایش بیان ژن‌های آسکوربات پراکسیداز و متالوتیونین تحت تنش سرما در ارقام کلزا (Brassica napus)

دوره 6، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 47-54
صابر زهری؛ فریبا ملکی

5.

بیان هم‌زمان ژن‌های 5-انول‌پیروویل‌شیکیمیت-3-فسفات‌سنتاز ((epsps و گلایفوسیت‌اکسیدوردوکتاز ((gox با هدف ارتقای مقاومت به علف‌کش گلایفوسیت در گیاهچه‌های تراریختۀ کلزا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-66
امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ محمدرضا افتخاریان قمصری؛ سپیده پروانیان

6.

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر کاهش تنش شوری در کلزا (Brassica napus L.)

دوره 4، شماره 12، شهریور 1391، صفحه 69-82
خدیجه کیارستمی؛ نسرین عبدالملکی؛ مرتضی حیدری

7.

بهینه‌سازی شرایط باززایی و تراریختی گیاه کلزا، رقم‌های Hyola 308 و RGS003

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1391، صفحه 47-60
رضا گلیجانی‌مقدم؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ حبیب رضا‌نژاد

8.

تأثیر پیش‏تیمار با سالیسیلیک‌اسید بر بنیه و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) در شرایط کمبود آب

دوره 2، شماره 6، اسفند 1389، صفحه 55-70
ساقی میارصادقی؛ فرید شکاری؛ رضا فتوت؛ اسماعیل زنگانی

9.

تأثیر سالیسیلیک اسید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، محتوای قند و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در گیاه کلزا تحت تنش سرب

دوره 3، شماره 9، آذر 1390، صفحه 39-52
منیره رنجبر؛ حسین لاری یزدی؛ شیدا برومند جزی

10.

تأثیر کلرید سدیم بر محتوای یونی و محلول‌های سازگار در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 113-128
ناصر عباس پور؛ سیده مریم موسویان کلات

11.

تأثیر کومارین بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کلزا رقم هایولا 401

دوره 3، شماره 10، اسفند 1390، صفحه 23-36
شکوفه انتشاری؛ فرزانه اهرابی

12.

فعال‌سازی پاسخ‌های دفاعی تحت تنش ایزوتیوسیانات در گیاهچه‌های کلزا

دوره 5، شماره 16، شهریور 1392، صفحه 81-92
فهیمه توکلی زانیانی؛ لیلا شبانی؛ رؤیا رضوی‌زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب