1.

اثر نانو ذرات نقره بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک زنبق مردابی (Iris pseudacorus) تحت شرایط درون شیشه‌ای

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-14
یونس پوربیرامی هیر؛ شیما مهری؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر

2.

بررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی مسیر فنیل پروپانوئیدی اندام‌های گیاه نیشکر (Saccharum officinarum) طی مراحل نموی

دوره 7، شماره 25، مهر 1394، صفحه 53-68
محمود هاشمی تبار؛ محمود شمیلی؛ مریم کلاهی؛ محمدرضا تابنده

3.

بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی گیاه عروسک پشت‌ پرده (Physalis alkekengi) در طی مراحل مختلف رویش

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 101-114
مهدیه هوشنی؛ منیژه میان‌آبادی؛ مهناز اقدسی؛ مجید عظیم محسنی

4.

تأثیر الیسیتورهای متیل‏جاسمونات و سالیسیلیک‌اسید بر میزان تولید متابولیت‏های ثانویه و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در شرایط in vitro‏

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 61-76
ملیحه هاشمیان؛ علی گنجعلی؛ منیره چنیانی

5.

تغییرات رنگیزه‌ها و متابولیت‌های ثانویه گیاهچه درمنۀ کوهی در پاسخ به پرتوهای UV و زمان نمونه گیری در شرایط این ویترو

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-22
معصومه خلیلی؛ رؤیا رضوی‌زاده؛ امیرحسین فرقانی

6.

روابط فنتیک Lolium s.l. از تیره Poaceae در ایران بر اساس پروفایل لکه‌های فلاونوئیدی و صفات ریخت‌شناسی کمّی

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 97-110
سهیلا رئیسی چهرازی؛ حجت‌اله سعیدی؛ مجید شریفی تهرانی

7.

سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ درختان انجیر (Ficus carica) و لرگ (Pterocarya fraxinifolia) با روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا

دوره 7، شماره 25، مهر 1394، صفحه 1-16
ناصر جعفری؛ پوراندخت نادری؛ محمد علی ابراهیم‌زاده

8.

مطالعه روابط فنتیک میان جمعیت‌های طبیعی گیاه شیرین‌بیان (تیره باقلائیان) در ناحیه زاگرس مرکزی ایران بر اساس داده‌های ریخت‌شناسی کمّی، ترکیبات فلاونوئیدی و محتوای گلیسیریزین

دوره 4، شماره 13، دی 1391، صفحه 59-72
مجید شریفی تهرانی؛ اشکان کاظمی؛ لیلا شبانی

9.

مطالعه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره متانولی سه گونه از جنس Trigonella L. از ایران

دوره 5، شماره 16، شهریور 1392، صفحه 93-102
رؤیا کرمیان؛ مصطفی اسدبگی؛ زهرا حاج‌مرادی

10.

همبستگی بین فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنلی در دو گونه ترب شیر Leontice armeniaca) و (L. leontopetalum

دوره 6، شماره 22، دی 1393، صفحه 1-14
سمیرا شوکت یاری؛ رشید جامعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب