1.

آثار تنش شوری بر رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک دانه‌رُست‌های گندم (Triticum aestivum L.).

دوره 6، شماره 19، فروردین 1393، صفحه 31-42
سونیا مقسومی هولاسو؛ لطیفه پوراکبر

2.

بررسی تأثیر نانوذرات اکسید روی بر ویژگی‌های رویشی، مقدار عناصر و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه گندم (Triticum aestivum)

دوره 8، شماره 27، فروردین 1395، صفحه 33-48
محمدرضا امیرجانی؛ مهری عسکری مهرآبادی؛ فهیمه عزیزمحمدی

3.

بررسی تغییرات بیان ژن‌های دفاعی گیاه گندم در پاسخ به آلودگی به Mycosphaerella graminicola

دوره 8، شماره 30، دی 1395، صفحه 43-54
جلال غلام‌نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی

4.

بررسی تنوع ژنتیکی باکتری‏های فراریشه‎ای و درون‎رست محرک رشد گیاه گندم

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 25-40
حسینعلی علیخانی؛ سمیه امامی

5.

برهم‌کنش میدان الکترومغناطیسی (با فرکانس 10 کیلوهرتز) با نانوذرات فرّیتین و سیستم آنتی‌اکسیدانی گیاه گندم در مرحله زایشی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1393، صفحه 151-163
عاطفه پایز؛ فائزه قناتی؛ پرویز عبدالمالکی؛ مهرداد بهمنش

6.

تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد و بیماریزایی قارچ Zymoseptoria tritici

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 53-62
الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

7.

شناسایی گونه‌های جدیدی از دی‌ازوتروف‌های اندوفیت همیار برنج و گندم با استفاده از آنالیز ژن 16S rDNA و FTIR

دوره 4، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 1-10
محمد‌جواد مهدی‌پور مقدم؛ گیتی امتیازی؛ مجید بوذری؛ زیور صالحی

8.

نقش آنزیم‌های حذف کننده پراکسید هیدروژن و گلوتاتیون S-ترانسفراز در کاهش آثار شوری در گندم

دوره 6، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 1-16
عزت‌اله اسفندیاری؛ عادل جوادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب