1.

بررسی سیتوتاکسونومی جنس Leucopoa Griseb. از خانواده Poaceae در ایران

دوره 3، شماره 9، اسفند 1390، صفحه 47-52
آناهیتا ابراهیم‌پور؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر

2.

بررسی سیتوتاکسونومی جنس Vicia از تیره Fabaceae در ایران

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 35-48
نسترن جلیلیان؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد

3.

بررسی سیتوتاکسونومی گونه Cynodon dactylon (L.) Pers. در ایران

دوره 3، شماره 9، اسفند 1390، صفحه 65-74
اکرم نصیری؛ حجت‌اله سعیدی

4.

مطالعه کاریوتیپ جنس .Poaceae) Vulpia Gmel) در ایران

دوره 3، شماره 7، شهریور 1390، صفحه 45-52
آمنه فرامرزی؛ حجت‌اله سعیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب