1.

بررسی سیتوتاکسونومی جنس Vicia از تیره Fabaceae در ایران

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 35-48
نسترن جلیلیان؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد

2.

بررسی کاریوتیپی گونه‌هایی از بخش Vicia متعلق به جنس L. Vicia از تیرهLindl. Fabaceaeدر ایران

دوره 3، شماره 6، خرداد 1390، صفحه 17-24
نسترن جلیلیان؛ محمدرضا رحیمی‌ن‍ژاد رنجبر

3.

تزئینات پوشش دانۀ برخی‌از گونه‌های جنس L. Vicia و ارزش عملی آنها در طبقه‌بندی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1398، صفحه 43-54
محمد حسین اهتمام؛ سیدعلی‌محمد میرمحمدی میبدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب