1.

بررسی سیتوتاکسونومی جنس Catabrosa P. Beauv. از خانواده Poaceae در ایران

دوره 4، شماره 12، آذر 1391، صفحه 37-42
فاطمه رحمتی؛ حجت‌اله سعیدی

2.

بررسی سیتوتاکسونومی جنس Vicia از تیره Fabaceae در ایران

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 35-48
نسترن جلیلیان؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد

3.

بررسی کاریوتیپی گونه‌هایی از بخش Vicia متعلق به جنس L. Vicia از تیرهLindl. Fabaceaeدر ایران

دوره 3، شماره 6، خرداد 1390، صفحه 17-24
نسترن جلیلیان؛ محمدرضا رحیمی‌ن‍ژاد رنجبر

4.

مشخصات کاریوتیپی گونه‌های جنس Papaver در رویشگاه‌های استان اردبیل

دوره 2، شماره 3، خرداد 1389، صفحه 77-90
فرزانه عظیمی مطعم؛ ژیرایر کاراپتیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ رضا طلایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب