1.

بررسی تاکسونومی عددی گونه‌های جنس Aeluropus TRIN. از خانواده Poaceae (غلات) در ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1389، صفحه 85-102
فاطمه ابیوردی؛ مریم کشاورزی؛ مصطفی اسدی؛ مهوش سیفعلی

2.

بررسی تنوع ریختی گونه‌های مختلف جنس Anchusa L. از تیره Boraginaceae (گاو زبان) در ایران

دوره 4، شماره 12، آذر 1391، صفحه 53-60
فاطمه نصرالهی؛ مریم کشاورزی؛ مسعود شیدایی

3.

تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف Thymus kotschyanus توسط نشانگرهای RAPD

دوره 6، شماره 19، آبان 1393، صفحه 55-66
احمد اسماعیلی؛ سید محمود ضابطی؛ سیده زهرا حسینی

4.

مطالعه مورفومتریک گونه‌های جنس Erysimum L. (Brassicaceae) در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

دوره 4، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 77-94
سمیه قائم‌پناه؛ جمیل واعظی؛ حمید اجتهادی؛ محمد فارسی؛ محمدرضا جوهرچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب