1.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار ایران (Punica granatum L.) با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

دوره 3، شماره 8، آذر 1390، صفحه 35-44
مجید طالبی بدف؛ مسعود بهار؛ بهرام شریف نبی؛ احد یامچی

2.

ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی گونۀ Trifolium tomentosum با استفاده از روش CDDP در ایران

دوره 9، شماره 32، مهر 1396، صفحه 51-64
مریم حائری‌نسب

3.

ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیت سیچلید ایرانی (Iranocichla hormuzensis) به عنوان تنها گونه بومی از خانواده سیچلیده در ایران، با نشانگر ریزماهواره

دوره 5، شماره 14، خرداد 1392، صفحه 9-16
زهرا قصاب شیران؛ سالار درافشان؛ یزدان کیوانی

4.

استفاده از نشانگرهای اینترون-اگزون برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در دو زیرگونه آویشن دنایی (Thymus daenensis)

دوره 5، شماره 16، آبان 1392، صفحه 41-54
احمد اسماعیلی؛ فرزانه مجیری؛ سیده زهرا حسینی

5.

بررسی تأثیر رقابت اسپرم بر تنوع ژنتیکی نتاج قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 5، شماره 14، خرداد 1392، صفحه 17-34
حسین مرادیان؛ سعید کیوان شکوه؛ مصطفی محقق دولت‌آبادی؛ عین‌اله گرجی‌پور

6.

بررسی تنوع ژنتیکی باکتری‌های میله‌ای غیر‌تخمیرکنندۀ مقاوم به فلزهای کادمیوم و مس ‏جداشده از پساب‌های صنعتی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 37-51
محمدحسین حبیب الهی؛ امین باقی زاده؛ آذر سبکبار

7.

بررسی تنوع ژنتیکی در توده‌های مختلف چای کوهی با استفاده از صفات مورفولوژیک و درصد اسانس

دوره 8، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 41-50
فاطمه عرب صالحی؛ مهدی رحیم ملک؛ محمدحسین اهتمام؛ عباس صالحی

8.

بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک و وراثت‌پذیری توده‌های رازیانه ایرانی (Foeniculum vulgare Mill.).

دوره 6، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 77-86
حسین مقصودی کلاردشتی؛ مهدی رحیم ملک؛ محمدرضا سبزعلیان؛ مجید طالبی

9.

بررسی تنوع ژنتیکی گونه بلندمازو در جنگل‌های نکا و نور مازندران با استفاده از فعالیت آنزیمی پروکسیداز

دوره 3، شماره 7، شهریور 1390، صفحه 11-22
شهلا رئیسی؛ سید غلامعلی جلالی؛ کامبیز اسپهبدی

10.

بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 11، شماره 38، خرداد 1398، صفحه 91-110
راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان

11.

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کفال طلایی Liza aurata (Risso, 1810) در سواحل استان گلستان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 3، شماره 6، خرداد 1390، صفحه 35-46
زهره قدسی؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور

12.

تأثیر برخی عوامل محیطی بر صفت‌های مورفولوژیکی، آناتومیکی و فیتوشیمی عناب (Ziziphus jujuba Miller) در استان خراسان جنوبی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 97-116
مینا ربیعی؛ نرگس بیجاری؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی

13.

تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از گونة سپستان (Cordia myxa L.) در ایران با نشانگر مولکولی CDDP

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-54
الهه لطیفی؛ مهدی یوسفی؛ مریم حائری نسب

14.

تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف Thymus kotschyanus توسط نشانگرهای RAPD

دوره 6، شماره 19، آبان 1393، صفحه 55-66
احمد اسماعیلی؛ سید محمود ضابطی؛ سیده زهرا حسینی

15.

ساختار جمعیتی شگ‌ماهی براشنیکووی (Alosa braschnikowi, Borodin, 1904) در سواحل جنوبی دریای خزر بین دو منطقه گمیشان و میان‌کاله

دوره 6، شماره 19، آبان 1393، صفحه 15-26
امید جعفری؛ علی شعبانی؛ حامد کلنگی میاندره

16.

ساختار ژنتیک جمعیت و تنوع ژنتیکی ماهی سوکلا (Rachycentron canadum) در خلیج فارس و دریای عمان با روش AFLP

دوره 13، شماره 48، مهر 1400، صفحه 33-46
سید احمد قاسمی؛ فاطمه پورجم

17.

ساختار ژنتیکی شاه‌کولی جنوبی (Alburnus mossulensis Heckel, 1843) با استفاده از نشانگر ریزماهواره، در حوضه دجله

دوره 5، شماره 17، دی 1392، صفحه 9-22
زهرا شفیعی؛ سالار درافشان؛ یزدان کیوانی؛ سید احمد قاسمی

18.

شناسایی تیپ‌های مختلف روزنه برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 17-28
حامد یوسف‌زاده؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر؛ مسعود طبری؛ علی ستاریان؛ مصطفی اسدی

19.

مطالعه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ماهی سیاه‌کولی ((Vimba vimba persa (Pallas, 1814)) در سواحل شرقی و غربی دریای خزر (رودخانه‌های حویق و گرگانرود) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 29-38
سمیرا محمدیان؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محمد کاظمیان؛ ابوالقاسم کمالی؛ محمدجواد تقوی؛ شقایق روح الهی؛ فرامرز لالوئی؛ محجوبه نیرانی

20.

مقایسه ژنتیکی ماهی سفید دریای خزر (Kamenskii, 1901) Rutilus frisii kutum در رودخانه‌های گرگانرود و چشمه‌کیله (تنکابن) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 2، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 1-14
محمد رضایی؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور؛ حدیثه کشیری

21.

مقایسه ساختار ژنتیکی دو جمعیت کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مناطق قره‌سو و انزلی با استفاده از هشت نشانگر ریزماهواره

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 41-48
ملیکا قلیچ‌پور؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب