1.

اعتباریابی و ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامۀ نیازهای بین‌فردی در دانشجویان

دوره 9، شماره 2، دی 1398، صفحه 65-78
احمد رضا کیانی؛ سلیمان احمدبوکانی؛ نورا نجفی؛ زهرا کرجی

2.

بررسی ویژگی‌های روانسنجی و هنجاریابی مقیاس شکوفایی در دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 63-74
مژگان حسنی؛ محمد علی نادی خوراسگانی

3.

پایایی، روایی و هنجاریابی مقیاس نااُمیدی بین‌فردی (IHS) در دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم

دوره 11، شماره 2، مهر 1400، صفحه 163-174
مهدی مولایی یساولی؛ پرویز فداکار گبلو؛ سحر خانجانی وشکی؛ سلیمان احمد بوکانی

4.

تدوین، پایایی سنجی، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس سنجش «درک عمومی از علم» در اصفهان

دوره 25، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 27-50
زهرا ماهر؛ وحید قاسمی

5.

هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-38
زینب رستمی؛ محمدرضا عابدی؛ ویلمار بی شوفلی

6.

هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی فرم رجحان به فعالیت‌های سیاهه‌کروی فردی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان تربت حیدریه

دوره 5، شماره 2، مهر 1389، صفحه 65-96
مهدی اکبرزاده؛ فائزه هزاردستان؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان؛ هادی فراست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب