1.

اثربخشی مداخلة خودتنظیمی بر بهبود مؤلفه‌های شایستگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطة دورة اول شهر تبریز

دوره 14، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-66
محمد اصل محمد علیزاد؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی

2.

بررسی ارتباط بین سیستم‌های فعال ساز و بازداری رفتار، دشواری در تنظیم هیجانی و فراشناخت با نگرانی

دوره 3، شماره 2، دی 1392، صفحه 85-100
سپیده سلطان محمدلو؛ بنفشه غرایی؛ فهیمه فتحعلی لواسانی؛ محمود رضا گوهری

3.

پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌های الکترونیکی براساس مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی آنان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 101-110
یاسمین عابدینی؛ نگین برات دستجردی

4.

پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر بر اساس خودمتمایزسازی و باورهای فراشناخت دانشجویان

دوره 6، شماره 2، آذر 1395، صفحه 43-52
افسانه منصوری جلیلیان؛ کامران یزدانبخش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب