1.

اثر افشای هیجانی نوشتاری بر ذهن‌آگاهی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 23-42
مجید یوسفی افراشته؛ فاطمه عیار

2.

اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر امید تحصیلی، سرسختی تحصیلی، سازگاری تحصیلی و ذهن‌آگاهی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 69-90
اطهره درتاج؛ افسانه توحیدی؛ مهشید تجربه کار

3.

اثر تمرینات بینایی ورزشی و ذهن‌آگاهی بر ادراک بینایی و دقت تصمیم‌گیری داوران بسکتبال

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 39-52
محبوبه بابایی؛ رخساره بادامی

4.

الگوی میانجیگری ذهن‌آگاهی در رابطه بین احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی: یک رویکرد میانجیگری تعدیل‌شده

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 15-32
مرضیه حقایقی؛ علی مقدم‌زاده

5.

انعطاف‌پذیری شناختی و ذهن‌آگاهی در تاب‌آوری بیماران سلیاک

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 109-126
جواد عرب یار محمدی؛ محمدتقی بادله شموشکی؛ الهه صادقی

6.

پیش‌بینی کانون کنترل سلامت زنان براساس خوش‌بینی و ذهن‌آگاهی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 51-64
مهری بلوچی بیدختی؛ افروز موسوی؛ مهدی مشکی؛ محمود پناهی شهری

7.

تأثیر برنامۀ مداخلۀ مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر میزان رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال طیف درخودمانده با عملکرد بالا

دوره 8، شماره 2، آذر 1397، صفحه 67-84
فاطمه حسینی رنانی؛ ستاره شجاعی

8.

تاثیر معنی در زندگی، ذهن‌آگاهی و تاب‌آوری در شکوفایی دانشجویان

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 21-32
محمد نصیری؛ حسین کارسازی؛ فاروق اسماعیل پور؛ منصور بیرامی

9.

تبیین معیارهای مؤثر بر تجربة حضور شهروندان و ارتقای سلامت روانی آنها در محیط‌های تفرجگاهی طبیعی شهر تبریز

دوره 31، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 95-112
مجتبی آراسته؛ احسان حیدرزاده

10.

رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 31-42
وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ محمد رضا نیک فرجام

11.

نقش تعدیلی ذهن‌آگاهی و پذیرش در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی براساس کمال‌گرایی دانشجویان

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 49-66
سعید عماد؛ حمید آتش پور؛ منیرالسادات ذاکرفرد

12.

نقش ذهن‌آگاهی بر اضطراب کرونا با میانجی‌گری شفقت به خود

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 77-92
فهیمه رضایی پور؛ کاظم برزگر بفرویی؛ طاهره پاک دیده

13.

نقش ذهن‌آگاهی بر خوداستعلایی و بهزیستی فضیلت‌گرا با میانجی‌گری معنا در زندگی در تمرین‌کنندگان یوگا

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 75-90
روزبه اسدی؛ فریدون یاریاری؛ مهناز شاهقلیان

14.

نقش ذهن‌آگاهی، کمال‌گرایی ناسازگار و عاطفۀ مثبت در پیش‌بینی هماهنگی خود با هدف

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 41-58
فریبرز صدیقی ارفعی؛ ریحانه تابشسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب