1.

انطباق، اعتبار و پایایی پرسشنامۀ درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در کودکان 6 تا 16ساله با آسیب بینایی

دوره 11، شماره 2، مهر 1400، صفحه 175-190
صدیقه رضایی دهنوی؛ فاطمه فولادی

2.

بررسی اعتبار و پایایی مقیاس بزهکاری آینده‌نگر

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 73-96
اکبر علیوردی نیا؛ محمدرضا حسنی

3.

بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان

دوره 21، شماره 2، تیر 1389، صفحه 101-118
محمد باقر کجباف؛ ایلناز سجادیان؛ ابوالقاسم نوری

4.

بررسی ساختار عاملی و شاخص‌های روایی و پایایی پرسشنامه سبک شخصیت آسیب‌پذیر در نمونه ایرانی و تأثیر آن در افسردگی پس از زایمان

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 73-90
سمانه نجاری فروشانی؛ فهیمه نامدارپور

5.

بررسی شاخص‌های روانسنجی آزمون تشخیصی اوتیسم (GARS) (مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم اصفهان)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 87-104
سید جعفر احمدی؛ طیبه صفری؛ منصوره همتیان؛ زهرا خلیلی

6.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ تفکرات پیش‌آمده (تداخل ‌شناختی) در ورزش

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 109-128
فاطمه سلخی خسرقی؛ سیدحجت زمانی ثانی؛ بهزاد بهزادنیا

7.

بهبود خودترمیمی شبکۀ توزیع هوشمند با تخصیص کلیدها و منابع تولید پراکنده با استفاده از محاسبات نرم

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-16
اوستا جعفری؛ عباس شهبازیان؛ علیرضا فریدونیان؛ امیرحسین نیکوفرد

8.

پایایی، روایی و هنجاریابی مقیاس نااُمیدی بین‌فردی (IHS) در دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم

دوره 11، شماره 2، مهر 1400، صفحه 163-174
مهدی مولایی یساولی؛ پرویز فداکار گبلو؛ سحر خانجانی وشکی؛ سلیمان احمد بوکانی

9.

تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 19-34
محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده

10.

رواسازی وتعیین پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله‌ای کارور، شی‌یر و وینتراب برای دانشجویان (هنجاریابی پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله‌ای)

دوره 3، شماره 2، دی 1392، صفحه 41-54
راضیه جلالی نژاد؛ فریبا یزدخواستی؛ احمد عابدی

11.

ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ ذهنیسازی: یک ابزار خودگزارشی برای ارزیابی ظرفیت ذهنیسازی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 123-134
سید سینا صفری موسوی؛ مسعود صادقی؛ محمدعلی سپهوندی

12.

ساخت مقیاس هوش اخلاقی نوجوانان 12 تا 19 سال استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402
مریم ماهرالنقش؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری

13.

ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 61-80
زینب مظاهری؛ احمد صادقی

14.

هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-38
زینب رستمی؛ محمدرضا عابدی؛ ویلمار بی شوفلی

15.

ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه پنج بعدی ذهن‌آگاهی در بین مردم

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 23-40
ایلناز سجادیان

16.

ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-8
مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقاباباییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب