1.

اثربخشی و پایداری تأثیر استفادهاز چندرسانهایها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 1-22
بی بی عشرت زمانی؛ ذوالفقار سعیدی؛ احمد عابدی

2.

الگوی رابطۀ خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش میانجی‌گر التزام و سرزندگی تحصیلی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 33-54
زهره کرد؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی

3.

الگوی ساختاری تأثیر سبک‌های فرزندپروری و اعتیاد به بازی رایانه‌ای بر عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر

دوره 8، شماره 2، مهر 1392، صفحه 133-156
بی‌بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی

4.

بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 63-80
محمدعلی سپهوندی؛ سعیده سبزیان؛ یاسر گراوند؛ ساناز بیرانوند؛ فاطمه پیر جاوید

5.

بررسی تأثیرات یکپارچگی فناوری، درک کارآیی و سهولت بر نیت استمرار و عملکرد با میانجی‌گری نیت رفتاری و رضایت دانش‌آموزان و آموزگاران (موردمطالعه: مدارس ابتدایی غیرانتفاعی)

دوره 16، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 97-114
لیلا پیرحاجی خوزانی؛ ساناز شفیعی؛ جواد شکرریز

6.

بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر عملکرد تحصیلی و رضایت دانشجویان

دوره 13، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 45-66
اعظم اسفیجانی

7.

بررسی رابطه ارزشیابی کلاس در دو الگوی ارتباطی مکانیکی و ارگانیکی معلم با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 61-82
سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ مصطفی شریف؛ ستار قاسمی‌تادوانی

8.

بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان و مدارس عادی: نقش میانجی‌گرایانه سبک‌های تفکر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 49-68
حجت محمودی؛ علی عیسی‌زادگان؛ جواد امانی ساری بگلو؛ افسانه کتابی

9.

بررسی نقش میانجی زورگویی و قربانی بودن در رابطه بین پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 81-100
حسن خضری؛ صغری ابراهیمی قوام

10.

تاثیر خودتعیین‌گری، سازگاری تحصیلی، و مثبت‌اندیشی بر عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهداف پیشرفت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 65-84
آتنا باقری چاروک؛ افسانه توحیدی؛ مهشید تجربه کار

11.

تأثیر گروه درمانی به شیوه شناختی بر میزان افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 91-104
شاپور فریدونی؛ فاطمه مقدسی بروجنی؛ مجید بحرینی بروجنی؛ ستاره موسوی؛ کبری سپهری

12.

تأثیر مداخلات چند بعدی انگیزشی- رفتاری برانگیزه پیشرفت، عملکرد و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم

دوره 12، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 92-109
مهناز زمانی؛ سیاوش طالع پسند

13.

تحلیل عاملی استـراتژی‌های خـودرهبری و رابطه آن‌ها با عملکرد تحصیلی دانشجویان(مورد: دانشجویان دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه بیرجند)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-20
مظفر الدین واعظی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ علی مقدم‌زاده؛ عذرا شالباف

14.

رابطه بین آموزش‌های نوین (الکترونیک و ترکیبی)، درگیری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی با عملکرد تحصیلی

دوره 9، شماره 1، تیر 1402، صفحه 87-106
حسین نجفی

15.

رابطه دینداری و هوش معنوی و تأثیر آنها بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 37-52
یاسمین عابدینی؛ نگین برات دستجردی

16.

رابطه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری با مؤلفه‌های عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 8، شماره 2، مهر 1392، صفحه 55-72
حسن قلاوندی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ مهسا صالح نجفی؛ حبیب امانی

17.

رابطۀ علّی سرمایۀ روانشناختی با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری سرمایۀ اجتماعی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-16
مرضیه امینی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علی رضا حاجی یخچالی

18.

مدل علّی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر: نقش اهداف پیشرفت و تعلل‌ورزی تحصیلی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-20
حمیده رادمنش؛ مریم خلیلی صدراباد؛ افسر خلیلی صدرآباد

19.

میزان اثر بخشی روش‌های ایمن سازی روانی و حساسیت زدایی منظم و روش ترکیبی بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان پسر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 59-72
علیرضا ماردپور؛ سحر جهانبخش گنجه؛ سلیمان حسینی نیک

20.

مطالعۀ اثرهای حالت‌های فراشناختی، راهبردهای پردازش و نظم‌دهی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 51-66
زینت رعیتی؛ ایرج صالحی؛ سید موسی کافی؛ سجاد رضائی

21.

نقش خودکارآمدی، خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) و عزت‏نفس در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم رشته علوم تجربی در دبیرستان‏های شهرکرد

دوره 9، شماره 2، مهر 1393، صفحه 89-102
محمدحسین حیدری؛ شهریار امینی ناغانی؛ علی شیروانی شیری

22.

نقش خوش‌بینی شغلی و بدبینی شغلی بر ادراک استخدام‌پذیری دانشجویان با میانجی‌گری‌ عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی کاریابی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 43-64
پوران رئیسی سرتشنیزی؛ ذبیح الله کاوه فارسانی؛ محمد ربیعی

23.

نقش عملکرد خانواده، دلبستگی به همسالان و عملکرد تحصیلی در پیش بینی شادکامی دختران نوجوان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 64-78
مریم صالح زاده؛ معصومه فلاحی؛ مهدی رحیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب