1.

اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا: یک پژوهش مورد منفرد

دوره 9، شماره 1، تیر 1402، صفحه 27-46
فاطمه صادقی منش؛ محمد عاشوری

2.

اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 31-44
امیرهوشنگ سلطانی مجد؛ محمد احسان تقی‌زاده؛ حسین زارع

3.

بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ سال‌های شگفت‌انگیز بر خودکارآمدی مادران کودکان ناشنوا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 21-32
فرزانه صفرپور؛ محمد عاشوری

4.

بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر سبک‌های تدریس آنان با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مختلف در شهرستان رودبار

دوره 12، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 25-45
شیما برهانی؛ مرضیه دهقانی؛ پروین صمدی

5.

پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بر مبنای حمایت سازمانی ادراک‌شده، معنویت محیط کاری و خودکارآمدی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 35-48
تورج سپهوند؛ سید مهدی مجیدی کرهرودی؛ سعید موسوی پور؛ فرحناز سپهوند

6.

پیش‌بینی تاب‌آوری روانشناختی براساس حمایت اجتماعی و سبک دلبستگی با میانجی‌گری خودکارآمدی و معنا در زندگی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 17-30
الهام اسکندری؛ ایوب جلالی؛ مرضیه موسوی؛ ناهید اکرمی

7.

تأثیر هوش موفق در عملکرد خلاقانه با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان

دوره 17، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 85-98
حسین معجونی؛ محمود تعجبی

8.

تبیین راهبردهای مدیریت قلدری بر اساس خودکارآمدی معلمان: نقش میانجی‌گرایانه باورها و نگرش‌های معلمان درباره قلدری دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 107-120
منصور بیرامی؛ فرشته گل پرور؛ میر محمود میرنسب

9.

تحلیل مفهوم توکل از نگاه صدرالمتألهین و نسبت آن با مفهوم روان‌شناختی اعتمادبه‌نفس

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 99-116
محمد جواد پاشایی؛ مسعود نورعلیزاده میانجی

10.

تدوین مدل تبحر‌مداری مبتنی بر توانمندی‌های منش در نوجوانان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-92
زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری؛ سعید قنبری؛ شهلا پاکدامن

11.

رابطه علّی بین کمال‎گرایی و هدف‏های پیشرفت با اضطراب امتحان با میانجیگری باورهای خودکارآمدی در دانش‏آموزان دبیرستانی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 117-143
امید غلامی؛ ذکراله مروتی؛ سیروس عالی پور بیرگانی؛ غلامحسین مکتبی

12.

مدل‌یابی ساختاری سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا در دانشجویان با تأکید بر نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 145-166
هوشنگ گراوند

13.

میزان اثر بخشی روش‌های ایمن سازی روانی و حساسیت زدایی منظم و روش ترکیبی بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان پسر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 59-72
علیرضا ماردپور؛ سحر جهانبخش گنجه؛ سلیمان حسینی نیک

14.

مقایسۀ اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان شناختی رفتاری گروهی بر سرمایه‌های روانشناختی نوجوانان با علائم افسردگی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 79-98
غلامرضا نصیری تاکامی؛ محمود نجفی؛ سیاوش طالع پسند

15.

نقش خودکارآمدی، خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) و عزت‏نفس در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم رشته علوم تجربی در دبیرستان‏های شهرکرد

دوره 9، شماره 2، مهر 1393، صفحه 89-102
محمدحسین حیدری؛ شهریار امینی ناغانی؛ علی شیروانی شیری

16.

نقش عوامل اجتماعی و روان‌شناختی در علاقة دانش‌آموزان به شرکت در المپیادهای علمی با تاکید بر سازة خودکارآمدی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 85-102
محمدرضا حسنی؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی

17.

نقش مؤلفه های تفکر انتقادی در پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان پزشکی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 46-59
زهره متقی؛ محمد نجفی؛ کمال نصرتی هشی؛ مصطفی حاتمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب