1.

تأثیرکمال‌گرایی و جهت‌گیری هدف بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان متوسطه

دوره 13، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 89-107
کامبیز کریمی؛ کیوان کاکابرایی؛ علی محمدی؛ قباد علی پناه

2.

تدوین الگوی معادلة ساختاری نقش فشارآورهای تحصیلی بر تاب آوری، انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی دختر شهر اصفهان

دوره 11، شماره 2، مهر 1395، صفحه 107-126
زهرا سادات فاضل؛ فریبا یزدخواستی

3.

رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت

دوره 7، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-16
حسین کارشکی؛ نسرین محمدتقی زاده؛ صادق میری

4.

رابطه علّی بین کمال‎گرایی و هدف‏های پیشرفت با اضطراب امتحان با میانجیگری باورهای خودکارآمدی در دانش‏آموزان دبیرستانی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 117-143
امید غلامی؛ ذکراله مروتی؛ سیروس عالی پور بیرگانی؛ غلامحسین مکتبی

5.

میزان اثر بخشی روش‌های ایمن سازی روانی و حساسیت زدایی منظم و روش ترکیبی بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان پسر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 59-72
علیرضا ماردپور؛ سحر جهانبخش گنجه؛ سلیمان حسینی نیک

6.

مقایسۀ اثربخشی برنامۀ مثبت اندیشی فردریکسون و برنامۀ تغییر ذهنیت دوئیک بر اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش

دوره 3، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 41-50
زهرا آرامی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ احمد عابدی؛ محمد قاسمی پیر بلوطی

7.

نقش واسطه ای درگیری شناختی در تأثیر ابعاد فراحافظه بر اضطراب امتحان دانشجویان

دوره 13، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 21-37
مهدی رحیمی؛ مرجان دربیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب