1.

بازنمایی نحوی، معناشناسی وکاربردشناسی فعل‌های مجاور در زبان فارسی (تحلیلی بر مبنای دستور نقش و ارجاع)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 133-162
پریسا نجفی؛ جلال رحیمیان

2.

بحثی در باب چپ‌نشانیِ1 فارسی و چالش‌های نظری آن برای دستور نقش و ارجاع

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 45-64
فرهاد معزی پور

3.

بررسی ساخت بند زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع

دوره 4، شماره 7، آذر 1391، صفحه 51-66
والی رضایی؛ مژگان نیسانی

4.

تبیین دستوری نمایه سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، بهمن 1393، صفحه 1-18
والی رضایی؛ فاطمه بهرامی

5.

تعامل افعال ایستا و نمودهای دستوری در زبان فارسی؛ رویکردی نقش‌گرا

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 73-96
ژاله مکارمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ والی رضایی

6.

تناوب در محمول‌های سه‌ظرفیتی و ارتباط آن با نوعِ عمل در زبان فارسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 159-180
والی رضایی؛ ژاله مکارمی

7.

سببیت در زبان فارسی (تحلیلی بر اساس دستور نقش و ارجاع)

دوره 13، شماره 2، دی 1400، صفحه 21-50
پریسا نجفی؛ جلال رحیمیان

8.

نگاهی تازه به ساخت مجهول در زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 19-34
والی رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب