1.

اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روانشناختی شکوفایی بر شادکامی، شایستگی و مشارکت اجتماعی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-34
حسام ضیایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر

2.

ارزیابی نقش مشارکت اجتماعی در توسعة نواحی روستایی نمونة پژوهش: مناطق روستایی شهرستان فریدون‌شهر

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-16
احمد حجاریان؛ حمید برقی

3.

اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل

دوره 20، شماره 4، دی 1388، صفحه 57-78
سید علیرضا افشانی؛ عباس عسکری ندوشن؛ سمیه فاضل نجف آبادی؛ محمد حیدری

4.

الگوی ساختاری عوامل‌ مؤثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعۀ پایدار گردشگری در مجموعۀ تخت‌جمشید

دوره 29، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 41-62
محمد نجارزاده؛ مجید نعمت الهی

5.

بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج)

دوره 4، شماره 2، آبان 1394، صفحه 1-20
اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ فروغ فرجی؛ هومان دانشپذیر

6.

بررسی جامعه شناختی گرایش به فرزندآوری و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان متاهل شهر تبریز)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 83-104
صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ فاروق امین مظفر؛ ندا راکعی بناب

7.

بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و دیدگاه شهروندان نسبت به توسعه شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

دوره 5، شماره 20، اردیبهشت 1393، صفحه 67-88
منصور حقیقتیان؛ هابیل حیدرخانی

8.

بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 1-16
سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری

9.

بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-18
محمد حسین پناهی؛ حمید دهقانی

10.

بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 189-206
محمد باقر علیزاده اقدم

11.

بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج

دوره 27، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 93-110
اصغر میرفردی؛ فروغ فرجی

12.

بررسی نقش عوامل فرهنگی‐ اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریز

دوره 20، شماره 4، دی 1388، صفحه 79-102
فخرالسادات قریشی؛ کامران صداقت

13.

تبیین جامعهشناختی عوامل مؤثر بر عملکرد مطلوب گروه‌های حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان اصفهان

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 81-100
علی قنبری برزیان؛ داریوش رحیمی؛ علی سراج همدانی

14.

تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت ساکنان در بازآفرینی اجتماع‌محور در بافت‌های ناکارآمد شهری (موردمطالعه: محلۀ قلعۀ وکیل‌آباد شهر مشهد)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-24
نجما اسمعیل پور؛ دلارام پیروزمهر؛ رضا اکبری؛ فاطمه اسمعیل پور

15.

تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعۀ محلی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 59-82
علی اکبر دولتی؛ سید علی سیادت؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد رضا نیستانی

16.

چالش تنظیم‌گری در حکمرانی امر خیر و داوطلبانه

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 223-240
محمدرضا پویافر؛ زینب محمدزاده

17.

رابطه عوامل اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 99-116
طیبه نیک ورز؛ لیلا یزدان پناه

18.

رابطه هویت دینی و سرمایه‌ی اجتماعی در بین مردم شهرکاشان

دوره 21، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 123-144
محمد گنجی؛ زهرا نعمت الهی؛ زهرا طاهری

19.

سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و شیوههای جلب مشارکت اعضا (مطالعۀ سازمان‌های مردم‌نهاد محیطزیستی تهران با رهیافت نظریۀ بنیادی)

دوره 32، شماره 2، تیر 1400، صفحه 91-128
پروانه شاطری؛ صادق صالحی؛ رضا علی محسنی؛ منصور شریفی

20.

سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 1-16
عبدالرحیم اسداللهی؛ علی حسین حسین زاده؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ عبدالحسین نبوی

21.

سرمایۀ اجتماعی و خودکشی در استان‌های ایران

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 101-134
ابراهیم صالح ابادی

22.

طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای افزایش مشارکت اجتماعی در جهت کنترل پاندمی، با تأکید بر امنیت روانی جامعه؛ رهیافتی آمیخته

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 123-141
احد نوروززاده

23.

طرحی نو برای مشارکت اجتماعی دانشجویان ایرانی در دانشگاه (فراترکیب)

دوره 34، شماره 3، مهر 1402، صفحه 23-42
محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ الهام رضایی؛ شکوفه آب شیرین

24.

فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 37-74
خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی

25.

کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 29-50
علیرضا زارع؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ جلیل توتونچی؛ علی روحانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب