1.

بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 79-94
سیدعلیرضا افشانی؛ سعید نوائی؛ مجتبی دلبازی اصل

2.

بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 103-118
ستاره موسوی؛ محمدرضا عابدی؛ علی سیادت؛ سمیرا مرادزاده

3.

بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان مناطق شهری و روستایی شهرستان دلیجان

دوره 25، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-26
سمیه حقی؛ موسی عنبری

4.

بررسی نقش میانجی‌گری‌ باورهای لذت‌بردن در رابطۀ بین عملکرد خانواده، رضایت از زندگی و افسردگی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 121-140
ذبیح الله کاوه فارسانی؛ مائده رجایی

5.

بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روان‌شناسی مثبت‌گرا

دوره 14، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 45-74
شجاع کیانپور؛ علی صباغی؛ امین رحیمی

6.

پیش‌بینی قلدری بر اساس مؤلفه‌های تحول مثبت نوجوانی و رضایت از زندگی در نوجوانان

دوره 3، شماره 3، آبان 1396، صفحه 33-46
محمود نجفی؛ جلال بابایی؛ علی محمد رضایی

7.

تأثیر اخلاق پولی بر میزان رضایت از زندگی

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 119-140
دنیا شجیرات؛ حبیب انصاری سامانی؛ سیدنظام الدین مکیان

8.

تاثیرآموزش تاب‌آوری بر سلامت روان، خوش‌بینی و رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 33-44
علی محمد ناعمی

9.

تأثیر واسطه‌ای رضایت خانوادگی در رابطه بین غنای کار- خانواده با رضایت از زندگی در مردان

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 51-68
محسن گل پرور؛ آیدا مرادی نیا

10.

تحلیل جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 سال در شهرستان قاین)

دوره 29، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 167-188
محمد حسن شربتیان؛ نفیسه ایمنی

11.

تعیین عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه

دوره 20، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 105-118
حمید طاهر نشاط دوست؛ مهرداد کلانتری؛ حسینعلی مهرابی؛ حسن پالاهنگ؛ نرگس السادات نوری

12.

رابطه بین عوامل فردی،خانوادگی، اجتماعی واقتصادی با میزان رضایت اززندگی سالمندان اصفهان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 69-82
آذر قلی زاده؛ عزت شیرانی

13.

رابطۀ ابعاد تاریک و روشن شخصیت با رضایت از زندگی با میانجی‌گری جهت‌گیری‌های ارزشی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 95-112
بتول علی پور گوراند؛ معصومه آزموده؛ خلیل اسماعیل پور؛ سید داوود حسینی نسب

14.

روابط ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و رضایت از زندگی: نقش میانجی هدف‌های زندگی و عاطفۀ مثبت و منفی

دوره 8، شماره 2، آذر 1397، صفحه 85-102
سیاوش طالع پسند؛ مریم رستمی

15.

مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 19-41
فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی

16.

مطالعه تعیین‌کننده‌های سازمانی و فراسازمانی رضایت شغلی کارکنان یک شرکت خدماتی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 127-140
حسین افراسیابی

17.

مقایسه تصور از خدا و رضایت از زندگی در بین زنان خواهان طلاق

دوره 4، شماره 2، مهر 1388، صفحه 1-12
سلیمه فیض آبادی؛ زهره خسروی

18.

مقایسۀ میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی‌قراری جنسیتی

دوره 29، شماره 3، مهر 1397، صفحه 87-100
ریحانه رضاپور فریدیان؛ رویا رسولی؛ وفا مصطفی

19.

نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 1-12
عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زینت فلاح مرتضی نژاد؛ محبوبه طاهر؛ سیده زهرا سید نوری

20.

نقش واسطه‌ای خودشفقت‌ورزی در رابطه کمال‌گرایی و بهزیستی فاعلی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 55-74
سوسن رحیم زاده؛ آتوسا میرزاصادقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب