1.

بررسی روایی در پیمایش‌های سنجش دینداری در ایران

دوره 27، شماره 3، آبان 1395، صفحه 168-196
حسین شجاعی زند؛ علیرضا شجاعی زند

2.

بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان در دو گروه از کودکان پرخاشگر و گوشه‌گیر

دوره 3، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-16
فاطمه چمن دار؛ سیما شهیم؛ محمد مزیدی؛ دیبا سیف

3.

بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان

دوره 21، شماره 2، تیر 1389، صفحه 101-118
محمد باقر کجباف؛ ایلناز سجادیان؛ ابوالقاسم نوری

4.

بررسی ساختار عاملی و شاخص‌های روایی و پایایی پرسشنامه سبک شخصیت آسیب‌پذیر در نمونه ایرانی و تأثیر آن در افسردگی پس از زایمان

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 73-90
سمانه نجاری فروشانی؛ فهیمه نامدارپور

5.

بررسی شاخص‌های روانسنجی آزمون تشخیصی اوتیسم (GARS) (مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم اصفهان)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 87-104
سید جعفر احمدی؛ طیبه صفری؛ منصوره همتیان؛ زهرا خلیلی

6.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ تفکرات پیش‌آمده (تداخل ‌شناختی) در ورزش

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 109-128
فاطمه سلخی خسرقی؛ سیدحجت زمانی ثانی؛ بهزاد بهزادنیا

7.

پایایی، روایی و هنجاریابی مقیاس نااُمیدی بین‌فردی (IHS) در دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم

دوره 11، شماره 2، مهر 1400، صفحه 163-174
مهدی مولایی یساولی؛ پرویز فداکار گبلو؛ سحر خانجانی وشکی؛ سلیمان احمد بوکانی

8.

پیش درآمدی بر ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 45-58
اکبر علیوردی نیا؛ عرفان یونسی

9.

رواسازی وتعیین پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله‌ای کارور، شی‌یر و وینتراب برای دانشجویان (هنجاریابی پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله‌ای)

دوره 3، شماره 2، دی 1392، صفحه 41-54
راضیه جلالی نژاد؛ فریبا یزدخواستی؛ احمد عابدی

10.

ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ ذهنیسازی: یک ابزار خودگزارشی برای ارزیابی ظرفیت ذهنیسازی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 123-134
سید سینا صفری موسوی؛ مسعود صادقی؛ محمدعلی سپهوندی

11.

ساخت مقیاس هوش اخلاقی نوجوانان 12 تا 19 سال استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402
مریم ماهرالنقش؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری

12.

ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 61-80
زینب مظاهری؛ احمد صادقی

13.

هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-38
زینب رستمی؛ محمدرضا عابدی؛ ویلمار بی شوفلی

14.

ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه پنج بعدی ذهن‌آگاهی در بین مردم

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 23-40
ایلناز سجادیان

15.

ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-8
مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقاباباییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب