1.

ارزیابی مؤ لفه‌های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 131-152
صدیقه لطفی؛ رحیم بردی آنامرانژاد؛ حیدر واحدی

2.

بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی کاربری های تفریحی-فراغتی در شهرهای گردشگری(نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 36-54
مصطفی قدمی؛ خدیجه محمدی سوادکوهی؛ آزاده عظیمی؛ امین فرجی ملائی

3.

تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 7، شماره 3، آبان 1396، صفحه 85-106
عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ مرتضی رضازاده

4.

سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-72
رحیم بردی آنامرادنژاد؛ الهه زارع؛ فاطمه قاسمپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب