1.

ارزیابی مؤ لفه‌های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 131-152
صدیقه لطفی؛ رحیم بردی آنامرانژاد؛ حیدر واحدی

2.

تحلیل فضاهای عمومی شهرها از منظر رهیافت سرزندگی نمونه: پارک ساحلی آتای میاندوآب

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 27-46
هوشنگ سرور؛ رویا اصغری

3.

فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 71-90
سعید شریعتی مزینانی؛ سیمین فروغ زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب