1.

احساس مسؤولیت فردی و اجتماعی، دیگرخواهی و اعتماد اجتماعی مطالعه نوجوانان شیراز

دوره 23، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 193-211
مریم سروش

2.

ارزیابی نقش مشارکت اجتماعی در توسعة نواحی روستایی نمونة پژوهش: مناطق روستایی شهرستان فریدون‌شهر

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-16
احمد حجاریان؛ حمید برقی

3.

اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری

دوره 2، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 53-70
جعفر هزارجریبی؛ ملک محمد نجفی

4.

الگوسازی ساختاری عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار بر هم‌گرایی بین ‏قومی در شهر اهواز

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 39-66
معصومه باقری؛ عبدالرضا نواح؛ حدیث شجاعی برجویی

5.

بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه

دوره 22، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 41-70
علیرضا محسنی تبریزی؛ سعید معیدفر؛ فاطمه گلابی

6.

بررسی اعتماد اجتماعی در دیوان سیف فرغانی از منظر جامعه‌شناختی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 111-132
مسعود فروزنده؛ زهرا فدایی دهچشمه؛ ستار صادقی دهچشمه

7.

بررسی بین‌کشوری رابطۀ کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی

دوره 29، شماره 2، تیر 1397، صفحه 191-210
محمد فاضلی؛ محدثه جلیلی

8.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (مورد مطالعه : دانش‌آموزان 18- 16 ساله شهر اهواز)

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 1-22
کریم رضادوست؛ عبدالحسین نبوی؛ نجمه صالحی

9.

بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و دیدگاه شهروندان نسبت به توسعه شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

دوره 5، شماره 20، اردیبهشت 1393، صفحه 67-88
منصور حقیقتیان؛ هابیل حیدرخانی

10.

بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان(مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 39-58
حامد یاری؛ جعفر هزار جریبی

11.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان کاشان)

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 89-109
عباس بحری پور؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ امیر رستگار خالد

12.

بررسی رابطه سرمایه ­اجتماعی و مصرف ­گرایی سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 37-53
سید جواد امام جمعه زاده؛ محمود رضا رهبر قاضی؛ سجاد محمود اوغلی؛ حسین روحانی؛ مسلم بیگی

13.

بررسی رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج

دوره 27، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 27-46
اصغر میرفردی؛ حکیم احمدی قارنائی

14.

بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 1-16
سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری

15.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 167-184
محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمود علمی؛ عبدالحسین ملکوتی دیزج یکان

16.

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-40
اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ اسماعیل بلالی؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری؛ اصغر میرفردی؛ سید معصومه حسینی اخگری

17.

بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 189-206
محمد باقر علیزاده اقدم

18.

بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 189-210
سعید کارگر؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی

19.

بررسی وضعیت مؤلفه ‏های سرمایه اجتماعی شهری در شهرهای مرکزی استان آذربایجان‌شرقی

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 209-230
رضا استادرحیمی؛ نادر زالی

20.

پژوهشی دربارۀ بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-22
علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی صداقتی فرد

21.

تبیین تأثیر دینداری و سرمایۀ اجتماعی بر رضایتمندی‌ سیاسی شهروندان شهر اصفهان

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 27-54
هاجر صادقیان؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج؛ محمودرضا رهبرقاضی

22.

تبیین جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سازگاری اجتماعی نمونه: ساکنان مجتمع‌های مسکونی شهر اصفهان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 159-188
محمد رضا نظارتی زاده؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی

23.

تبیین جامعهشناختی عوامل مؤثر بر عملکرد مطلوب گروه‌های حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان اصفهان

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 81-100
علی قنبری برزیان؛ داریوش رحیمی؛ علی سراج همدانی

24.

تحلیل رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 15-32
محمودرضا رهبرقاضی؛ رضا محمود اوغلی؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده

25.

تحلیل عوامل و راهبردهای مؤثر بر ارتقای شادکامی در استان ایلام

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 39-72
سجاد مرادی؛ جعفر هزار جریبی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب