1.

آرای احزاب در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان‌های کشور بر اساس سطح توسعه آنها

دوره 26، شماره 100، فروردین 1390، صفحه 109-130
زهرا پیشگاهی‌فرد؛ علی صادقی

2.

انتخاب عقلانی، کنش سیاسی و رسانه‌ها: مطالعۀ رابطۀ هزینههای سیاسی با مشارکت سیاسی آنلاین و آفلاین دانشجویان

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 155-176
محمدتقی عباسی شوازی؛ صادق پناهی نسب؛ درنا اسمعیل خانی

3.

بازنمایی فرهنگ سیاسی در شعر کردی: تحلیل محتوای اشعار هژار و هیمن

دوره 28، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-52
امید قادرزاده؛ خالد میارغنج

4.

بررسی تأثیر دین‌داری بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر نظام مردم ‌ سالاری دینی

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 17-40
بهجت یزدخواستی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ زهرا سادات کشاورز

5.

بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب – شهرستان مشهد)

دوره 3، شماره 12، اردیبهشت 1391، صفحه 61-78
جعفر جوان؛ علی‌اکبر عنابستانی؛ سحر احمدزاده

6.

بررسی رابطه ی میان هوش اخلاقی و مشارکت سیاسی؛ مطالعه‌ی موردی دانشگاه اصفهان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 21-42
صمد قربانی؛ علی ابراهیمی؛ محمدعلی مجلل چوبقلو

7.

بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-20
حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی؛ رضا محموداوغلی

8.

بررسی رابطۀ میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان

دوره 28، شماره 2، تیر 1396، صفحه 147-162
نجات محمدی فر؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ عباس حاتمی

9.

بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی موثر بر رفتار انتخاباتی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 115-136
نجات محمدی فر

10.

بررسی عوامل اجتماعی ـ روان‌شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 103-124
حسین مسعودنیا؛ نجات محمدی فر؛ گلمراد مرادی؛ عاطفه فروغی

11.

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر بی تفاوتی سیاسی در دانشگاه اصفهان با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی G-AHP

دوره 1، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 55-70
مسلم علی محمدی کمال آبادی؛ سمیه محمدی شاهیوردی؛ سید جواد امام جمعه زاده

12.

پائین بودن آگاهی و مشارکت سیاسی زنان

دوره 4، شماره 1 (9 پیاپی)، فروردین 1393، صفحه 51-65
زینب شعبانی؛ بهجت یزدخواستی

13.

تأثیر انواع سرمایۀ اجتماعی در شبکههای اجتماعی بر انواع مشارکت سیاسی مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای سنندج

دوره 30، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-22
یعقوب احمدی

14.

تأثیر رسانه‌های جدید با واسطه‌گری متغیرهای اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 30، شماره 2، تیر 1398، صفحه 85-100
خلیل الله سردارنیا؛ سینا امینی زاده؛ مظفر حسنوند

15.

تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 147-162
حسین امینی کسبی؛ عباس نرگسیان

16.

تبیین نقش تلویزیون و مطبوعات در رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان)

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 91-106
سارا نجف‌پور؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ علی تدین‌راد

17.

تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی با نگاهی به ایران

دوره 2، شماره 1 (3 پیاپی)، آبان 1391، صفحه 9-36
سید جواد امام جمعه زاده؛ جواد کرمی راد

18.

سنجش تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 28، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 19-32
امیرمسعود شهرام نیا؛ حوا ابراهیمی پور؛ رضا محموداوغلی؛ مجید ملکانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب