1.

ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر افزایش امنیت اجتماعی در محلات مسکونی نمونۀ موردی: محلۀ فاطمیۀ شهر مشهد

دوره 3، شماره 2، دی 1397، صفحه 79-96
محمدرضا مبهوت؛ مهدی مداحی؛ امیررضا رضایی گرگانی

2.

بررسی تأثیر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز)

دوره 5، شماره 3، آبان 1395، صفحه 21-34
جمال محمدی؛ جابر علی زاده؛ حمزه رحیمی؛ علی افشاری پور

3.

بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-20
حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی؛ رضا محموداوغلی

4.

بررسی عوامل امنیت انسانی و اجتماعی در شهرستان عسلویه؛ پیامدها و راه کارها

دوره 5، شماره 4 (15 پیاپی)، دی 1394، صفحه 77-95

5.

بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 3، بهمن 1394
علی حاتمی؛ بختیار احمدی؛ عطاء اسمعیلی

6.

بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 19-40
اکبر زارع شاه آبادی؛ مهران بندری

7.

تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 167-182
هنگامه غضنفری؛ محمدمهدی قاسمی‌کیا

8.

تبیین جامعه شناختی کارکرد پارک‌های شهری(مطالعه موردی پارک‌های شهر اصفهان)

دوره 3، شماره 10، آبان 1390، صفحه 111-134
رسول ربانی؛ جواد نظری؛ مرضیه مختاری

9.

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر

دوره 6، شماره 2، آبان 1396، صفحه 45-62
وکیل حیدری ساربان

10.

تحلیل جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 سال در شهرستان قاین)

دوره 29، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 167-188
محمد حسن شربتیان؛ نفیسه ایمنی

11.

سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی و میان رشته ای در شهر مشهد

دوره 21، شماره 2، تیر 1389، صفحه 169-190
یعقوب احمدی؛ عطاء اسمعیلی

12.

مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-16
سیدعلیرضا افشانی؛ مهناز فرقانی

13.

مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ‏ای و احساس امنیت اجتماعی

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 57-78
بیژن خواجه نوری؛ مهدی کاوه

14.

مطالعۀ احساس امنیت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 99-122
حمید دهقانی؛ حدیقه ابراهیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب