1.

الگوی ساختاری تاثیر سرمایه روان‌شناختی بر موفقیت مسیر شغلی با توجه به نقش میانجی تعهد و رضایت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 81-94
محسن گل پرور؛ زینت میرزایی

2.

الگوی ساختاری نقض قرارداد روان‌شناختی، تعهد سازمانی، ‌ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتارهای انحرافی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 55-70
محسن گل پرور؛ خیراله حسین‌زاده؛ مایده عابدینی؛ آرزو اشجع

3.

بررسی ارتباط حمایت سازمانی و مدیریتی و تعهد سازمانی نیروهای کارمند و نظامی پلیس (مورد مطالعه: نیروهای پلیس شهر اصفهان)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 59-72
حسین رضایی دولت آبادی؛ غلامرضا شهبازی؛ فرشید دهقانی اناری

4.

بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 125-142
منصور حقیقتیان؛ سمیه کریمی زاده؛ جواد نظری

5.

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی- مورد مطالعه : شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 181-196
هادی شیرویه زاد؛ علی نصر اصفهانی؛ محمد مهدی توکلی؛ سعید جعفری

6.

بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد سازمانی هیات علمی از دید اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 23، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 165-178
وحیده صیادزاده؛ علی سیادت؛ عبدالرسول جمشیدیان

7.

بررسی نقش ابعاد توانمندی روان‌شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 185-204
فرح نادری؛ علیرضا حیدریی؛ پرویز عسگری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ رضوان همائی

8.

بررسی نقش جو اجتماعی سازمان کار بر کیفیت زندگی کاری کارگران کارخانه های صنعتی (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 105-122
محمدتقی ضیایی بیگدلی

9.

تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 25-46
طهمورث حسنقلی پور؛ منوچهر انصاری؛ اکرم الهی گل؛ حسین رحمانی یوشانلوئی

10.

تأثیر رهبری مسئولیت‌پذیر بر رفتار محیط‎‍زیستی کارکنان در راستای نقش تعهد سازمانی، چشم‌انداز مشترک سبز و منبع کنترل درونی؛ موردمطالعه: کارکنان سازمان اتوبوس‌رانی شهر اصفهان

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 21-42
علی شجاعی فرد؛ مرضیه دهقانی زاده؛ غلامرضا لاری

11.

تأثیر مشارکت شغلی و تعهد سازمانی بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتلداری شهر مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاری

دوره 25، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 89-101
علی کاظمی؛ حامد درخشیده

12.

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی براساس مدل معادلات ساختاری در بین دبیران زن دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان

دوره 7، شماره 2، مهر 1391، صفحه 97-120
محمدعلی نادی؛ حسین مولوی؛ بنت الهدا طغرایی

13.

نقش تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان با میانجی‌گری شوخ‌طبعی

دوره 6، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-16
محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ سعیده سلطانی؛ فائزه صلایانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب