1.

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-36
رامین مرادی؛ سیروس احمدی؛ سیمین جم نژاد

2.

تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته

دوره 27، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 43-66
اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده؛ مهدی پنج تنی

3.

رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 21-38
زهرا طاهری؛ زنده یاد رسول ربانی؛ مهدی ادیبی سده

4.

مقایسه تطبیقی مکان‌یابی فضای سوم و نقشه شناختی احساس امنیت در فضای شهری (نمونه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 93-116
نگین صادقی؛ حسین ذبیحی؛ سید غلامرضا اسلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب