1.

ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 93-112
سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی؛ افسانه سروش‌یار

2.

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 63-78
غلامرضا کردستانی؛ احمد لطفی

3.

بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء‌تعهدی سود و نقش ویژگی‌های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فلزات اساسی

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-22
محسن دستگیر؛ سمانه حیدری کمال آبادی؛ لیلا ترکی

4.

بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه‌های زمانی خاص

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 87-100
احمد خدامی‌پور؛ رضا پوراحمد

5.

بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان‌های نقد آزاد آتی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4، دی 1391، صفحه 19-36
ناصر ایزدی نیا؛ حمزه قوچی فرد؛ نرگس حمیدیان

6.

بررسی و آزمون قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 81 تا 89

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-16
سارا شهریاری؛ فرشاد سلیم

7.

بررسی واکنش سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه‌های پایداری اقلام تعهدی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 31-48
حمید حقیقت؛ علی اکبر ایرانشاهی

8.

تأثیر نوسانات بازده سهام بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌کنندۀ درماندگی مالی

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 85-102
نادر خدری؛ محسن دستگیر؛ افسانه سروش یار

9.

تعیین تأثیر جانشینی یا مکملی در توضیح نابهنجاری کیفیت اقلام تعهدی و افشاء در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 43-58
حمیده افشاری؛ زیبا قجاوند؛ امیر رسائیان

10.

توانایی سود و جریان‌های نقدی عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 1-16
داریوش فروغی؛ اسماعیل مظاهری

11.

حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 63-82
وحید روح الهی؛ سید عباس هاشمی؛ مریم فرهادی؛ مریم شریف دوستسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب