1.

چینه‌شناسی و محیط رسوبی سازند آسماری در برش مشکان، جنوب‌شرق یاسوج

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 67-90
خلیل فروزنده؛ رضا صادقی؛ مهین محمدی

2.

زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شمال‌شرق شهرستان دهدشت (زون ایذه)

دوره 34، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 23-42
محبوبه فریدونپور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد داستانپور

3.

زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران

دوره 34، شماره 3، مهر 1397، صفحه 37-52
سمیرا رحیمی؛ علیرضا عاشوری؛ عباس صادقی؛ عباس قادری

4.

زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دونین پایانی- کربنیفر آغازین در برش تیل‌آباد، شمال‌شرق شاهرود، البرز شرقی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 89-114
طاهره پرویزی؛ علی بهرامی؛ ساندرا کایسر؛ پیتر کونیگشوف

5.

زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دونین پایانی- کربونیفر آغازین در برش میغان، شمال‌شرق شاهرود، البرز شرقی

دوره 35، شماره 2، تیر 1398، صفحه 49-72
طاهره پرویزی؛ علی بهرامی؛ ساندرا کایسر؛ پیتر کونیگشوف

6.

زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه برمبنای آمونیت‌ها در جنوب غرب قائن (برش قومنجان)

دوره 37، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 127-146
سید ناصر رئیس السادات؛ عبدالمجید موسوی نیا؛ احمدرضا خزایی؛ شهرام اسدی

7.

زیست‌چینه‌نگاری و دیرینه‌بوم‌شناسی میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی عضو 4 سازند میلا، میلاکوه، البرز شرقی

دوره 35، شماره 4، دی 1398، صفحه 39-54
نوید نویدی ایزد؛ حسین هاشمی

8.

زیست‌چینه‌نگاری و زیست‌رخساره‌های کنودونتی نهشته‌های دونین پسین- کربنیفر پیشین در برش چلچلی- شمال غرب شاهرود (البرز شرقی)

دوره 36، شماره 4، دی 1399، صفحه 59-86
علی بهرامی؛ مهدی یزدی؛ سید محمود حسینی نژاد

9.

معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی و زیست چینه‌نگاری برش کالشانه، شمال غرب طبس و تحلیل آب و هوای دیرینه

دوره 31، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 105-123
فاطمه واعظ جوادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب