1.

اثر ویژگی‌های فیزیکی حوزه آبخیز بر خصوصیات رسوب شناسی و ریخت‌سنجی رسوبات بستر در جهت پایاب‌: مطالعه موردی از حوزه‌ قلعه‌سر در استان مازندران

دوره 28، شماره 3، آبان 1391، صفحه 83-98
فاطمه آدینه؛ عطاءالله کاویان؛ قربان وهاب زاده؛ عبدالواحد خالدی درویشان

2.

آلودگی و گونه سازی فلزات سنگین در رسوبات بستر رودخانه سیاهرود (منطقه قائم‌شهر - استان مازندران)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 73-90
افشین قشلاقی؛ شیما رستمی

3.

بازیابی گونه Acorus calamus از تیره Acoraceae در ایران

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 113-116
عباس قلی‌پور؛ علی سنبلی

4.

بررسی گیاهان زیستگاه‌های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 25-36
سمانه توکلی؛ حمید اجتهادی؛ طیبه امینی اشکوری؛ شانا وثوق رضوی

5.

بررسی و تحلیل عملکرد کارخانه‌های تولید شکر در مازندران (1267تا1332ق/1850تا1914م)

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 89-104
مرتضی دهقان نژاد؛ عادل شعبانی مقدم

6.

تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و عملکرد زیست - محیطی دانشجویان

دوره 25، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 71-88
زهرا پازوکی‌نژاد؛ صادق صالحی

7.

تحلیل ویژگی‌های صنایع دستی در راستای توسعه گردشگری میراث فرهنگی (مطالعه موردی: استان مازندران)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 87-102
مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ محمد حسن ذال

8.

توصیف تکمیلی کنه Brevipalpus californicus (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae)

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 29-38
محمد رئیسی اردلی؛ علیرضا هادی‌زاده؛ محمود محمدی شریف؛ حمیدرضا حاجی قنبر

9.

داده‌‌های تاکسونومیکی برای خانوادۀ پایریده (روزپرک‌‌ها) (Lepidoptera) در غرب استان مازندران

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 33-52
سمیه اسدیان نارنجی؛ مرضیه رمضان توبی؛ مریم رحمتی با اوجی؛ معصومه غلام تمیمی

10.

رشد مناسبات اربابی و تأثیر آن بر زندگی کشاورزان در دورۀ قاجار (با تأکید بر ایالت‌های شمالی ایران)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 277-292
زهرا نادی؛ محسن بهشتی سرشت؛ ذکرالله محمدی؛ باقرعلی عادلفر

11.

زمین‏‌شیمی و خاستگاه زمین‌ساختی توده‏‏‌‏‌های گابرویی جنوب رامسر، باختر استان مازندران: شاهدی بر ماگماتیسم جزیره‏‌های اقیانوسی

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-30
وحید رضانیای کماچالی؛ مژگان صلواتی؛ علی مقیمی کندلوس

12.

سازگاری روستاییان با تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (مطالعۀ موردی: روستاییان شهرستان بابلسر - استان مازندران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-70
صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد

13.

معرفی فلور، شکل‏ زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه‏های انجیلی (مطالعه موردی: منطقه ایزده نور)

دوره 8، شماره 29، دی 1395، صفحه 103-120
سونا آخوندنژاد؛ یونس عصری؛ طاهر خاکپور مقدم

14.

نخستین گزارش جنس Allacma Börner و گونه Allacma fusca (L.) (Collembola: Sminthuridae) از ایران

دوره 6، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 13-18
سعید بخشی؛ معصومه شایان‌ مهر؛ الهام یوسفی لفورکی

15.

نخستین گزارش جنس Schoettella و سه گزارش جدید از دم‌فنری‌ها (Collembola, Hypogastruridae) برای فون ایران به همراه کلید شناسایی برای استان مازندران

دوره 7، شماره 23، تیر 1394، صفحه 1-12
الهام یوسفی لفورکی؛ معصومه شایان مهرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب