1.

بایوستراتیگرافی نانوفسیل­های آهکی اواخر مایستریشتین- ابتدای پالئوسن در برش شیخ مکان (یال شمال شرقی کبیرکوه)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 59-78
سید علی آقانباتی؛ محمد پرندآور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد پرندآور

2.

بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل‌های آهکی سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه‌داغ، برش چینه‌شناسی شیخ

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 57-66
انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

3.

بررسی حوادث زیستی و گسترش زمانی نانوفسیل‌های آهکی در بخش فوقانی سازندگورپی-بخش تحتانی سازند پابده، شمال غرب شیراز

دوره 36، شماره 4، دی 1399، صفحه 135-147
سعیده سنماری؛ بهزاد سعیدی رضوی

4.

بررسی رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپتین پیشین بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و آمونیت‌ها در غرب منطقه کپه‌داغ

دوره 28، شماره 2، تیر 1391، صفحه 83-96
اعظم ماهانی پور؛ سید ناصر رئیس السادات؛ انوشیروان لطفعلی کنی

5.

بررسی گذر پابده به آسماری بر اساس زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی در یال شمال‌شرقی تاقدیس گورپی، استان خوزستان

دوره 34، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 19-30
سعیده سنماری

6.

بررسی نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش زیرین سازند پابده در برش آرکواز، جنوب خاور ایلام

دوره 35، شماره 3، مهر 1398، صفحه 23-36
سعیده سنماری

7.

بیواستراتیگرافی سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در جنوب غرب ایلام، زون ساختاری ایلام

دوره 33، شماره 3، آذر 1396، صفحه 79-94
سعیده سنماری؛ افسانه ده بزرگی

8.

بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند قم بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در جنوب شرق کاشان

دوره 32، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 99-107
سعیده سنماری

9.

زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شمال‌شرق شهرستان دهدشت (زون ایذه)

دوره 34، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 23-42
محبوبه فریدونپور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد داستانپور

10.

شواهدی از ثبت رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپسین پیشین (OAE1a) در کپه‌داغ مرکزی (برش قلعه‌زو) با تأکید بر اجتماعات نانوفسیلی

دوره 35، شماره 3، مهر 1398، صفحه 99-114
اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی2؛ اعظم ماهانی پور؛ امیرمحمد جمالی؛ فریبا فروغی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب