1.

تحلیل آماری انتشار روزنه‌داران در رمپ ائوسن در بلوک لوت، شرق ایران

دوره 30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-88
مصطفی یوسفی راد؛ سید احمد بابازاده

2.

کاربرد پوشش‌های میکروبی در تفسیر محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مطالعه‏ای از نهشته‌های کربناته عضو 1 و2 از گروه میلا (سازند ده صوفیان) در البرز مرکزی

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 35-56
اسداله محبوبی؛ ئارام بایت گل؛ رضا موسوی حرمی

3.

محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 63-86
مجتبی امیری؛ حسین رحیم پور؛ اشکان اسدی؛ مهدی صرفی

4.

میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در جنوب غرب بروجن

دوره 27، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 27-40
عزیزاله طاهری؛ حسن سرادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب