1.

ارزیابی آلودگی و بررسی فرم شیمیایی عناصر بالقوۀ سمّی در رسوبات سطحی رودخانۀ کارون در محدودۀ شهر اهواز

دوره 38، شماره 2، تیر 1401، صفحه 13-34
فائزه میطیعی تبار؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ صغری رستمی

2.

ارزیابی نقشۀ حساسیت نسبت به فرسایش بر اساس روش تصمیم‌گیری درختی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز سمنان)

دوره 34، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 47-66
خلیل رضایی

3.

آلودگی زیست محیطی آب و رسوبات رودخانه گرگانرود در محدوده شهر گنبد

دوره 30، شماره 3، آبان 1393، صفحه 81-94
افشین قشلاقی؛ عباس تیموری؛ گیتی فرقانی؛ هادی جعفری

4.

آلودگی و گونه سازی فلزات سنگین در رسوبات بستر رودخانه سیاهرود (منطقه قائم‌شهر - استان مازندران)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 73-90
افشین قشلاقی؛ شیما رستمی

5.

بررسی ویژگی های رسوب شناختی و آلودگی رسوبات سطحی بنادر سیریک و جاسک به آرسنیک و جیوه

دوره 25، شماره 2، آبان 1388، صفحه 47-64
زهرا پوررحیم؛ بهناز دهرآزما؛ حیب اله قاسمی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ بتول تقی پور

6.

تأثیر احیای پوشش گیاهی بر مؤلفه‌های مورفومتری نبکا و نقش آن در تثبیت شن‌های روان منطقة نیمروز سیستان

دوره 31، شماره 2، تیر 1399، صفحه 105-120
معین جهان تیغ؛ منصور جهان تیغ

7.

مطالعه فرسایش پذیری واحدهای سنگی و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM به کمک GIS در بخشی از حوضه آبریز زاینده رود – حوضه حیدری در شمال شهرکرد

دوره 26، شماره 2، تیر 1389، صفحه 33-48
زینب خدابخشی؛ ناصر ارزانی؛ خدایار عبدالهی؛ علیرضا داودیان

8.

مطالعۀ ژئوشیمیایی آب و رسوب رودخانۀ بادآور، استان لرستان با نگرش زیست‌محیطی

دوره 35، شماره 4، دی 1398، صفحه 105-128
ناهید حسنوند؛ گیتی فرقانی تهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب