1.

پالینواستراتیگرافی رسوبات پالئوزوئیک پیشین در جنوب ناحیه فاضل آباد (خولین دره)، جنوب شرق گرگان

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 1-24
محمد قویدل سیوکی؛ مریم السادات حسین زاده مقدم

2.

پالینو استراتیگرافی رسوبات دونین درناحیه هوتک واقع در شمال کرمان

دوره 26، شماره 2، تیر 1389، صفحه 19-32
محمد قویدل سیوکی؛ مونا مهدویان

3.

پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش درجزین در شمال سمنان

دوره 34، شماره 4، دی 1397، صفحه 21-38
خدیجه محمدخانی؛ الهه زارعی

4.

پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های ژوراسیک میانی در جنوب‌شرقی مراغه، براساس پالینومورف‌های خشکی

دوره 33، شماره 2، تیر 1396، صفحه 41-64
فرشته سجادی؛ سمیه درمنکی فراهانی

5.

پالینواستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه‏شناسی دیکتاش، شمال شرق سمنان

دوره 30، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 21-46
فرشته سجادی؛ فیروزه هاشمی یزدی؛ نوید نویدی ایزد؛ فرشته سجادی؛ افسانه ده بزرگی

6.

پالینواستراتیگرفی و پالئوژئوگرافی سازندهای لشکرک و قلی واقع در ناحیه ابرسج، شمال غرب شاهرود

دوره 28، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 35-58
مریم خندابی؛ محمد قویدل سیوکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب