1.

الگویی برای تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 111-130
یحیی حساس یگانه؛ قاسم بولو؛ شهروز رضائی

2.

شاهنشاهی هخامنشی و تجارتخانه اگیبی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 77-92
علی اصغر میرزایی

3.

کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 29-50
علیرضا زارع؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ جلیل توتونچی؛ علی روحانی

4.

نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 177-194
محسن شانه ا ی؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب