1.

ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 65-82
حسین عساکره؛ آذر بیرانوند؛ سیدمهدی دوستکامیان

2.

ارزیابی سطح پایداری محله‌های مسکونی در نواحی پیرا- شهری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 43-64
حسین نظم فر؛ اصغر پاشازاده

3.

تحلیل شاخص‌های سکونتی در شهرستان‌های استان اردبیل با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده‌آل فازی (نمونه موردی: نقاط شهری)

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 89-110
علی زنگی آبادی؛ جابر علی‌زاده

4.

تحلیل فضایی پهنه‌های مخاطره آمیز شهرستان اردبیل

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-128
بهرام ایمانی؛ محسن پورخسروانی

5.

مدلسازی محلات مسکونی مناسب شهر اردبیل به روش AHP در محیط GIS

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 179-196
محمد آزادی مبارکی؛ فریدون بابایی اقدم؛ عقیل مددی

6.

مشخصات کاریوتیپی گونه‌های جنس Papaver در رویشگاه‌های استان اردبیل

دوره 2، شماره 3، خرداد 1389، صفحه 77-90
فرزانه عظیمی مطعم؛ ژیرایر کاراپتیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ رضا طلایی

7.

معرفی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه‌های گیاهی منطقه جنگلی و حفاظت‌شده فندق‌لو (استان اردبیل)

دوره 3، شماره 9، اسفند 1390، صفحه 75-88
فرزانه عظیمی مطعم؛ رضا طلایی؛ فاطمه آسیابی‌زاده؛ محرم هوشیار

8.

نقد و بررسی روایات مربوط به نخستین فاتحان آذربایجان تا سال 40 هـ . ق

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-28
اصغر منتظرالقائم

9.

نگرشی نو بر تکامل ژئومورفولوژیک چاله زمین ساختی اردبیل با رویکرد آمایش سرزمین

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 105-130
مقصود خیام؛ حسن حسینی‌امینی؛ رسول صمدزاده

10.

وضعیت فرهنگی اردبیل بر اساس تراجم رجال از قرون نخستین تا قرن دهم

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-167
فاطمه جعفرنیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب